Společnost
06/12/2021 Jaroslav Baďura

Zemřel Hugo Přibyl, známý ostravský geriatr a odborník

Ve věku šestašedesáti let zemřel ostravský lékař Hugo Přibyl. Oznámili to zaměstnanci jeho ordinace.

"S bolestí v srdci vám oznamuji, že dne 4. 12. 2021 nás navždy opustil náš pan doktor Hugo Přibyl," stojí na oficiálních stránkách ordinace. V dalším vyjádření je napsáno, že ordinace 20. prosince ukončuje svou činnost.

Hugo Přibyl se narodil 9. listopadu 1955 v Ostravě. Promoval na lékařské fakultě v roce 1981. První atestaci ze všeobecného lékařství získal v roce 1985, následně další atestaci z geriatrie v roce 1993 a v roce 2000 absolvoval v čtyřletém postgraduálním studiu na Lékařské fakultě UK, obor psychoterapie.

V roce 2006 obhájil titul Ph.D. Byl na zahraničních stážích v Belgii, USA a ve Velké Británii (Oxford), také se zúčastnil řady domácích i zahraničních kongresů.

Vyučoval geriatrii na Sociálně zdravotní fakultě Ostravské univerzity a na Fakultě veřejných politik Ústavu ošetřovatelství Slezské Univerzity v Opavě.

Zaznamenal bohatou publikační činnost zejména ve zdravotnických novinách, vystupoval v médiích. Byl členem několika lékařských společností; absolvent kurzů pořádaných IPVZ v Praze, SPL ČR, Geriatrickou společností a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Byl znám širší veřejnosti zejména díky svým bohatým zkušenostem s léčbou seniorů, o kterých dokázal poutavě vyprávět, ale především jim pomáhat a rozumět jejich problémům.

Sdílejte článek