Nejnovější zprávy: Před 90 lety vznikla Vazební věznice Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava a pivovar Ostravar budou spolupracovat

Společnost

Výročí: ​Před devadesáti lety už se řešil mizerný stav slezskoostravského zámku

Dne 12. 7. 1929 se městské zastupitelstvo Slezské Ostravy zabývalo špatným stavem slezskoostravského zámku.

Slezskoostravský zámek ve 20. letech minulého století. Foto: Archiv MMO

Projednávána byla žádost Severní dráhy Ferdinandovy, která navrhovala zbourat nejstarší část zámku pro její poškození.

Žádost byla zamítnuta, ale stav jihozápadní části zámku byl velmi špatný, poddolování způsobilo četné trhliny ve zdivu, hlavní vchod z nádvoří byl podepřen vzpěrami, část stropů byla zborcena.

Svou roli sehrála i neochota majitelů zámku Wilczků investovat větší částky do oprav, které by umožnily jeho záchranu.