Nejnovější zprávy: Paštiky, trhané i sušené maso, cider. A všechno s medem, doporučuje včelař ze Šilheřovic Do opavského babyboxu dnes někdo odložil holčičku. Dostala jméno Olinka

Proměny kraje

Stavba roku: Mezi nominovanými je i rekonstrukce přehrady Šance

Mezi celkem sedmnácti stavbami nominovanými na celostátní titul Stavba roku 2019 zastupuje náš kraj rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici.

Vodní dílo Šance (Foto: Jan Smekal, stavbaroku.cz)

Vodní dílo Šance bylo navrženo v 60. letech minulého století, jeho kamenitá hráz byla dosypána v roce 1969, a s výškou 65 m nad terénem byla ve své době nejvyšší sypanou hrází v Česku.

Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1970 a od té doby spolehlivě plnilo účely, pro které bylo projektováno.

V období let 2015 až 2018 byla úspěšně provedena rozsáhlá rekonstrukce, po které je možné profilem přehrady převést i extrémní povodeň s dobou opakování 10 tisíc let.

Stavební činnost zahrnovala široký okruh prací zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou částí byly i masivní zemní práce na stabilizaci sesuvu Řečica.

V rámci rekonstrukce vzniklo také návštěvnické centrum, které přispěje k objasňování účelů, pro které jsou vodohospodářské stavby zřizovány.

Přehrada Šance je mimořádně významným zdrojem pitné vody pro Moravskoslezský kraj, výrazně přispívá k omezení škodlivých účinků povodní v území pod nádrží a plní i další doprovodné funkce.

Celkový objem nádrže, která je situována v přírodním prostředí Beskyd a je umístěna v území CHKO, je zhruba 62 mil. m3.

Nominace na titul Stavba roku 2019 zveřejnil organizátor soutěže, kterým je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, v průběhu září.

Vodní dílo Šance bylo nominováno společně s tak významnými projekty, jako je například rekonstrukce Národního muzea.

Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen se uskuteční na galavečeru v pondělí 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

Fotogalerie