Proměny kraje
15/04/2024 Petr Sobol

Revoluce ve školství. Kraj vybuduje Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání je další strategický projekt, na který Moravskoslezský kraj už získal evropské peníze. Z Operačního programu Spravedlivá transformace na něj půjde téměř miliarda.

TPA má zvýšit kvalitu odborného vzdělávání na středních školách a tím i uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Projekt TPA cílí i na vzdělávání na základních školách.

„Pro Moravskoslezský kraj bude projekt TPA znamenat opravdu výrazný posun ve kvalitě vzdělávání. Zjednodušeně se dá říci, že díky aktivitám projektu zvýšíme kompetence pedagogů na středních odborných i základních školách, například v oblasti nejmodernějších technologií, ale i v přístupu k výuce. Výsledkem bude posílení flexibility i podnikavosti žáků, rozšíření jejich kompetencí, ale i větší uplatnitelnost absolventů středních škol, “ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a doplnil, že náklady krajského projektu TPA jsou vyčísleny na téměř 1,1 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí kraji přikleplo z Operačního programu Spravedlivé transformace 85 % způsobilých výdajů, tedy zhruba 924 milionů korun. Se zbylými výdaji počítá rozpočet Moravskoslezského kraje.

„Cílené vzdělávání pedagogů bude zaměřené nejen na odborné znalosti a cizí jazyky, zejména odbornou angličtinu. Učitelé se také budou důkladně seznamovat s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Dále se projekt zaměří i na jejich přístup k výuce, například budou vedeni k tomu, aby sledovali pokroky jednotlivých žáků nebo pracovali s reflexí vlastní práce,“ popsal náplň projektu náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že projekt TPA je do značné míry inspirován institucí Tknika ve španělském Baskicku, jejíž vzdělávací programy jsou konkurenceschopné na globální úrovni.

Mezi aktivitami projektu TPA je i tvorba inovativního vzdělávacího obsahu v oblasti odborného vzdělávání, takzvaných EduBoxů. „EduBoxy jsou softwarové aplikace s učebními texty, prezentacemi, daty pro 3D tisk učebních modelů, jejich součástí budou i aplikace pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Jeden takový EduBox svým rozsahem pokryje až čtyři vyučovací hodiny. Pedagogové středních odborných škol je budou využívat pro výuku v oblasti automotive, informačních nebo vodíkových technologií, smart nebo například v oblasti eHealth. Eduboxů postupně vznikne až sedm stovek, a kromě podkladů pro výuku budou také obsahovat didaktiku pro učitele. Věřím, že jejich využití bude skutečně významným posunem ve středoškolském vzdělávání,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

V rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání vyroste v Ostravě na ulici Dr. Malého nový objekt Moravskoslezské technologické akademie (MTA), která je hlavním partnerem projektu. MTA bude vývojovým, tréninkovým a školícím centrem pedagogů. „MTA bude vybudována s využitím environmentálně šetrných technologií, díky tomu to vlastně zároveň bude takovou učební pomůckou a prezentací několika možných příkladů dobré praxe z oblasti ekologie a udržitelnosti. Vybudování tohoto nového moderního objektu pojme zhruba třetinu rozpočtu projektu TPA, předpokládané náklady jsou architektonickou studií vyčísleny na 350 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že projekt TPA jako celek má být dokončen v roce 2027. Jeho dalšími partnery jsou Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum (KVIC) a deset krajem zřizovaných středních škol.

Sdílejte článek