Společnost
21/09/2022 Jaroslav Baďura

Serifos 2022: Expedice zřejmě objevila pozůstatky starověké huti

Třetí den unikátní studentské expedice Serifos 2022 byl ve znamení náročného průzkumu terénu.

Studenti i jejich pedagogové vyrazili ráno na cestu ostrovem - cílem expedičního dne byl průzkum zajímavých lokalit.

"Začali jsme sledováním hlubinných vyvřelých hornin, dále jsme pozorovali jejich vztah s okolními přeměněnými horninami, bohatými na minerály granátů a železných rud - hematitu a magnetitu," uvedl Petr Skupien, vedoucí Katedry geologického inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Foto: Jaroslav Baďura

Třetí den expedice byl nejnáročnější z pohledu přesunů - členové ušli kopcovitým terénem a v náročných klimatických podmínkách přes patnáct kilometrů.

Závěr expedičního dne patřil průzkumu malebné zátoky Agios Sostis, kde se nachází zajímavé útvary spojené se specifickým zvětráváním vyvřelých hornin v podmínkách středomořského klimatu," dodal pedagog Jiří Mališ.

Foto: Jiří Mališ

A expedice má zřejmě zaděláno na zajímavý objev! V místě nedaleko zátoky byly nalezeny pravděpodobné pozůstatky po starověké huti - velké a těžké bloky železa. Jejich přesný původ a složení odhalí až laboratorní zkoušky na Katedře geologického inženýrství.

Studenti u nálezu, který zřemě pochází ze starověké huti - vzorek je silně magnetický. Foto: Jaroslav Baďura

Další zajímavé vzorky hornin a minerálů si na základnu umístěnou na plachetnici v přístavu Serifos odnesli studenti.

Sdílejte článek