Nejnovější zprávy: Milostivé léto. DPO vám za necelou tisícovku odpustí zbytek dluhu, úroky i exekuce Jdeme hlavou proti zdi, říká Patrik Bauer z Řeznictví u Bobra

Společnost

Rozhodnuto: V Ostravě se bude stavět knihovna známá jako Černá kostka

Na oživení projektu tzv. Černé kostky architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře se dnes dohodli krajští zastupitelé. Potvrdili zájem postavit moderní budovu Moravskoslezské vědecké knihovny naproti Domu kultury Ostrava v centru krajského města.

Vizualizace Černé kostky neboli Moravskoslezské vědecké knihovny (Foto: archiv)

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny by se měla začít stavět v roce 2020, dokončena by mohla být o dva roky později. Náklady by se měly pohybovat okolo 1,35 miliardy korun.

Na financování by se měl podílet Moravskoslezský kraj (150 mil. Kč) a město Ostrava (150 mil. Kč), největší část by měly pokrýt dotace, zejména Ministerstva kultury (800 mil. Kč). Před podpisem je memorandum o spolupráci mezi těmito třemi subjekty.

„Pro krajskou koalici je prioritní postarat se o to, aby Moravskoslezská vědecká knihovna měla důstojné sídlo a odpovídající zázemí. Aby nemusela přežívat v provizorních podmínkách a stala se skutečným centrem poznání 21. století. Své sliby plníme. Proto obnovíme projekt Černé kostky se vším všudy, tedy i s vodní plochou okolo. A určitě budeme pamatovat i na dostatek parkovacích míst,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Podle něj by nová budova vědecké knihovny měla vypadat tak, jak ji před dvanácti lety navrhl architektonický ateliér Kuba & Pilař. Interiér se ale oproti původnímu řešení, které vzniklo již v roce 2006, hodně změní tak, aby odpovídal současným potřebám a požadavkům.

Ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová je přesvědčená o tom, že po sedmašedesáti letech strávených v prostorách Nové radnice v Ostravě čtenáři knihovny uvítají komfortní prostředí, kde budou všechny dokumenty, celkem 1,2 milionu svazků, k dispozici.

„Ambicí knihovny je poskytovat služby 21. století a stát se komunitním a vzdělávacím centrem. Nejde jen o uskladnění knih pod jednou střechou, ale cílem je vytvořit knihovnu jako kreativní prostor pro setkávání lidí. Staneme se digitální knihovnou s digitálními službami. Projekt Černá kostka je zárukou takového prostoru,“ řekla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová.

Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí od roku 1951 v najatých prostorách Nové radnice. Denně knihovnu navštíví okolo 900 lidí. Prostory půjčoven, počty studijních míst a suterénní sklady naprosto neodpovídají potřebám takového počtu návštěvníků.

Zcela nevyhovující jsou i šatny a sociální zázemí nejen pro klienty knihovny, ale také zaměstnance. Kapacita všech skladů knihovního fondu je vyčerpána. Většina knihovních fondů je proto uskladněna mimo Novou radnici. Ztěžuje to činnost knihovny a výrazně zvyšuje náklady na provoz.

Projekt Černé kostky "v kostce":

Původní projekt architektů Pilaře a Kuby za zhruba 1,5 miliardy korun vznikl v roce 2006. Stavba byla podmíněna finanční podporou ze státního rozpočtu ve výši zhruba 490 milionů korun. Část financí měla být získána z evropských finančních zdrojů a částečně měl výstavbu financovat Moravskoslezský kraj.

V květnu 2008 krajští radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení na realizaci novostavby „Černé kostky“. Všechny nabídky však podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Proto v září 2008 krajská rada veřejnou zakázku zrušila.

V červnu 2009 byl kvůli vysokým finančním nákladům na investici a významnému zvýšení očekávaných nákladů na budoucí provoz knihovny přehodnocen původní záměr postavit „Černou kostku“.

V lednu 2010 krajská rada schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava o přistoupení k projektu. Současně schválila změnu investičního záměru - postavit knihovnu tak, aby byla podstatně levnější.

V květnu 2010 potvrdila Vláda České republiky, že se stát bude podílet na výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Nově jmenovaná Vláda ČR však v září 2010 toto rozhodnutí zrušila. Proto byly práce na projektu zastaveny.

V dubnu 2014 se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák obrátil na ministra kultury České republiky Daniela Hermana s žádostí o podporu výstavby a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny ze státního rozpočtu. Výsledkem byla pouze nabídka odborné podpory.

Vedení kraje (koalice KSČM a ČSSD) v roce 2015 upustilo od původního projektu Černé kostky. Neupouští se ale od projektu novostavby vědecké knihovny. Kraj zvažoval několik variant, kde vědeckou knihovnu postavit a v jaké podobě. Byla mimo jiné zpracována objemová a prostorová studie možného umístění knihovny do Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice.

V prosinci 2016 schválilozastupitelstvo kraje vedené koalicí ANO, KDU-ČSL a ODS rozpočet na rok 2017 s tím, že vyčlenilo 10 milionů korun na studii novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, která zhodnotí stávající přípravu výstavby knihovny (projekt architektů Kuby a Pilaře) a navrhne optimální variantu pro vybudování nové knihovny.

V červnu 2017 krajské zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě se statutárním městem Ostrava a Ministerstvem kultury.