PŘÍBĚHY STARÉ OSTRAVY
15/12/2020 Jiří Jezerský

Příběhy staré Ostravy: Aféra dvou rváčů, řezníka a policajta, bavila město v roce 1901

​V Moravské Ostravě na Nádražní třídě, u zastávky tramvaje Nová ulice, měl svůj řeznický krám Josef Pöschl.

Ví se o něm, že pro svou násilnou povahu, kdy surově ohrožoval své okolí, byl soudně stíhán a dokonce z několika měst vykázán. Tato jeho další aféra se stala v pátek 16.srpna roku 1901 po jedné hodině odpoledne, kdy jedna z jeho zákaznic měla zaplatit dluh za zakoupené maso.

Pöschl a Marie Pöschlová za ní vyběhli před krám a na chodníku po ní vymáhali dlužných 35 krejcarů. S pláčem slibovala, že těch pár halířů zaplatí, jen co je bude mít. To ujišťování nestačilo a tak Pöschl, s rukou v sádře, protože právě léčil zlomenou kost, jí dal pár facek.

Nadával tak silně, že to slyšel poblíž mající službu strážník Scheiter a ten se šel podívat, co to je za rámus. Domlouval řezníkovi, aby tu ženu nebil a nedělal pohoršení v centru města. Pöschel ho však udeřil pěstí do tváře a nasupeně odešel do svého obchodu.

Nadstrážmistr šel za ním a chtěl do zatknout, ale řezník se mu při surové potyčce zakousl do prstů a volal na svou ženu, aby mu donesla nůž, že toho psa probodne. Ta mu vyhověla a nůž podávala…

V tom okamžiku do krámu vešli jiní dva strážníci a ti Pöschla povalili na pohovku, která byla v rohu místnosti a znehybněli ho. Otevřenými dveřmi v zápětí dovnitř vstoupil také jízdní strážník Vilém Feige, který na místo činu právě přicválal na koni. Vytasil šavli a s ní udeřil Pöschla do hlavy, že mu rozsekl lebku.

Lékaři později vyhodnotili zranění jako velmi vážné s trvalými následky. Silně krvácející řezník byl následně i s vlastní ženou zatčen, transportován na strážnici, kde mu byla poskytnuta první pomoc a byl přeposlán na ošetření do nemocnice.

Tato veřejná aféra měla svou dohru, neboť Josef Pöschl podal na Viléma Feigeho žalobu pro těžké ublížení na těle. Soud se konal 13. února 1902 v Novém Jičíně a k přelíčení byla předvolána řada svědků, kteří vesměs svědčili proti Feigemu a také se připomínala jeho minulost, kdy v uniformě strážníka se neurvale a surově choval k těm, které ve službě „napomínal“, za což byl několikrát soudně trestán.

Feige před porotou prohlásil, že svědci jsou podplaceni a proto jsou nevěrohodní, on jen chránil své kolegy před zuřivostí Pöschleho. Jeho tvrzení bylo záhy zpochybněno, neboť Pöschl byl strážníky zakleknut a navíc měl ruku v sádře.

Soudní porota, poté co se vrátila z delší porady, odpověděla na první hlavní otázku, zda došlo k zločinu těžkého ublížení na těle, šesti hlasy kladně a šesti hlasy záporně. Na druhou otázku, zda došlo k přečinu podle §335 tr.z. odpověděla kladně a tak byl Vilém Feige osvobozen od obžaloby těžkého ublížení a odsouzen za přečin proti bezpečnosti života na 1 měsíc do tuhého a posty zostřeného vězení a k náhradě 885 korun žalobci Josefu Pöschlovi.

Když se po nějaké delší době oba hlavní aktéři potkali na říšské silnici, Pöschl začal Feigemu nadávat a ten mu na oplátku pohrozil, že mu zase hlavu rozbije. Vzrušená hádka na veřejnosti skočila opět zatčením Pöschla a jeho převozem v jeho autě na policejní věznici, kde se na něj vrhli dva strážníci, bili, kopali, fackovali ho a Feige mu přitom zlomil ruku.

Nechali ho bez pomoci a teprve po značných urgencích zraněného se dostavil lékař, který Pöschla převezl na sádrovnu v městské nemocnici….

Noviny s velkým zájmem sledovaly oba surovce a náležitě si vychutnaly nejen řezníka, včetně jeho šílených jízd autem po Ostravě s častými nehodami, ale také přístup vedení městské policie a zejména samosprávy Moravské Ostravy k surovostem dlouhodobě nepříčetného strážníka Feigeho a některých jeho kumpánů.

Sdílejte článek