PŘÍBĚHY STARÉ OSTRAVY
31/01/2021 Jiří Jezerský

Při epidemii osypek v Ostravě roku 1886 umíralo v koloniích až 10 procent nakažených dětí

​V lednu roku 1886 začala řádit v Ostravě a okolí osypková epidemie.

Zvláště v hornických či hutnických koloniích zemřelo až 10 procent nakažených, což bylo důkazem, že se ošetřování dětí nevěnovala dostatečná pozornost.

Následkem nemoci byla na Ostravsku tak slabá návštěva škol, že se v některých vyučování zastavilo a škola zavřela. Ostravské noviny otiskly praktický návod lékaře, jak postupovat při této nemoci. Jistě není na škodu se s vámi o tento text (z ledna 1886) podělit:

…osypkami zoveme skvrnitou vyraženinu, která s větší neb menší horečkou a onemocněním slizných blan, jako i dýchadel se označuje. Obzvláště napadá nemoc děti a vystupuje epidemicky (nakažlivě).

Když tedy vaše dítky v době trvání osypkové nákazy dostanou horečku, započnou kýchati a kašlati, když oči jejich zčervenají a zrána zaslepeny jsou, tak že je otevříti nemohou, tedy se může za to míti, že dostanou osypky.

V pádě takovém dítko uložte do postele, uvařte mu ibiškové thé a nedávejte mu mimo mléka a polévku žádného jiného pokrmu. Po jednom neb dvou dnech dostanou děti na rozličných místech skvrny na obličeji, později na prsou, na zádech a na ostatních částech těla.

Po 3 – 4 dnech se skvrny tu ztrácí a s nimi i horečka, ale kašel ještě zůstane. Pokud má dítě horečku, nesmí postel opustiti a pokud kašle, nesmí jíti z jizby.

Při pozorování těchto opatření větší počet případů bez lékařské pomoci obstojí a dítě se uzdraví. Přece jsou ale pády, ve kterých sběh se odchyluje od těchto pravidel a kde lékařské rady a pomoci jest zapotřebí:

1) Často se k osypkám přidružuje záškrt. Matka to pozná, když dítě započne štěkavě kašlati a se dusiti.

2) Aneb se k připojí k osypkám zapálení plic Pozorná matka může to poznati v tom, že nemocné dítě ve spaní sténá, krátce dýše a při kašli plakati začne.

3) Když se dostaví silné krvácení z nosu.

4) Často dostane dítě spolu silný průjem, tak zvaný střevní katár, i tu je zapotřebí lékařské pomoci.

5) Když přitom dostane silné zapálení v očích.

Ve všech těch pádech, které se liší od obyčejných osypek, má se hned lékařská pomoc hledati. Hlavní pravidlo však nikdy nezapomeňte: Dokud dítě osypkami onemocnělé má horečku, nesmí z postele a dokud kašle nesmí opustit jizbu.

Pakli se této zásadě nevěnuje dostatečná pozornost, může snadno položen býti zárodek k dlouhé a ponejvíce nezhojitelné prsní nemoci, totiž k úbytím...

Novinový článek končí optimisticky větou: kdo rady té uposlechne, toho dítě se z nemoci bez každého nebezpečí uzdraví.

Osypky neboli spalničky jsou velmi nakažlivé virové onemocnění, které se šíří kapénkami, vzduchem nebo přímým kontaktem s nemocným. Smrtelně ohrožovaly světovou populaci až do dvacátého století, dokud americký mikrobiolog J. F. Enders nevyvinul účinnou vakcínu, se kterou se od roku 1963 mohlo začít očkovat.

K tématu: Od 1. do 15. března roku 1886 zemřeli v Moravské Ostravě

Leopold Zeithammer, syn dělníka, 17 měsíců, osypky

Jan Vrána, syn havíře, 2 roky, střevní katár

Anna Sporis, dcera dělníka, 14 měsíců, osypky

Metoděj Šenk, syn pacholka, 6 let, tuberkule

Alois Žídek, syn nakládače, 8 měsíců, střevní katár

Angela Urbančík, dcera majitele domu, 9 měsíců, záškrt

Arnošt Frank, syn pokladníka, 1 a půl roku, střevní katár

Marie Novák, pokojná, 31 roků, následkem popálení

Karel Dorda, syn nádeníka, 3 roky, zapálení průdušnice

Otilie Ružalovský, dcera dělníka, 1 rok, zapálení mozkové blány

Adéla Toř, dcera obuvníka, 14 měsíců, osypky

Josef Míček, syn havíře, 1 rok, osypky

Antonie Kuček, dcera havíře, 1 a půl roku, osypky

Bedřiška Kula, dcera pekaře, 5 roků, diphteritis

Marie Katzer, dcera profesora, 14 měsíců, osypky

Emilie Velička, 14 dní, psotník

Jan Venhač, havíř, 53 roků, plicní emphysem

Teresie Petrovský, vdova po koželuhovi, 78 roků, sešlost věkem

Marie Osvienczin, dcera pekaře, 5 roků, záškrt

Tekla Zedník, manželka havíře, 56 roků, apoplexie

Ferd. Šenk, syn pacholka, 13 měsíců, zapálení mozkové blány

Ferdinand Kadeřa, syn havíře, 2 a ¾ roku, osypky

Josef Šíp, syn dělníka, 2 dny, životní slabost

Josefa Šíp, dcera dělníka, 4 dny, životní slabost

František Richter, syn dělníka, 8 měsíců, osypky

Amalie Šimi, manželka havíře, 54 roků, vodnatelnost

Marie Skolný, dcera strojvedoucího, 2 a ½ roku, střevní katár

Josefa Zeman, dcera dělníka, 2 roky, osypky

Hugo Vavroš, syn majitele domu, 11 měsíců, zápal plic

Antonín Hrabinský, syn koksaře, 2 roky 4 měsíce, záškrt

Josef Seifert, syn zámečníka, 3 roky, zapálení mozkové blány

František Křížek, kovář, 60 roků, tuberkula

Josef Marásek, havíř, 22 roků, hlavička

Emilie Richter, dcera dělníka, 2 roky, osypky

František Bohuš, 3 a ½ měsíce, střevní katár

Růžena Čaputa, dcera stavitele kamen, 2 roky 1 měsíc, zapálení průdušnice

Štěpánka Löw, dcera zámečníka, 9 měsíců, psotník

Marie Chvěja, vdova po dělníkovi, 64 roků, zápal plic

Marie Bedřich, dcera krejčího, 17 měsíců, střevní katár

František Mrázek, syn zedníka, 1 a ½ roku, psotník

Karel Steffek, syn topiče, 2 roky, zapálení průdušnice

Bruno Seidner, syn obuvníka, 5 roků, osypky

Sdílejte článek