Ostravská kina
17/12/2022 Admin PATRIOT

Ostravská kina: v Porubě vše začala Ludmila, nejznámější byl biograf Dukla

Ostrava měla v době největší slávy biografů na čtyřicet kamenných kin a návštěvnost většiny z nich byla vysoká.

I když se velkou konkurencí kinům stala od padesátých let televize, ještě v osmdesátých letech měla Ostrava kin dost a dost. Zhruba dvacítku. Dnešní moderní doba znamenala i postupný pokles popularity kin.

V Ostravě vznikly dva multiplexy o více sálech a zůstala malá kina pro nadšence a náročné diváky. Z těch velkých je jedinou čestnou výjimkou stále fungující kino Luna v Zábřehu.

Archiv města Ostravy se rozhodl letos všechna ostravská kina připomenout. Připravil profily ostravských kin, které možná leckomu z Ostravanů připomenou jeho mládí, první rande a návštěvy filmových trháků, které v socialistické televizi moc vidět nebyly.

Tentokrát se podíváme na historii kin v Porubě, Svinově a Třebovicích.

Kino Ludmila bavilo stavbaře a obyvatele nové Poruby

První porubské kino bylo otevřeno teprve v roce 1930 v Katolickém lidovém domě, v kterém je dnes Dům farnosti ve Vřesinské ulici. Neslo název Ludmila.

Po 2. světové válce se dlouho těšilo vysoké návštěvnosti jako jediné kino v rychle rostoucí nové Porubě, a proto bylo tehdy opakovaně modernizováno. Jeho sál pojal 325 diváků. V roce 1951 změnilo kino název na kino Poruba, o čtyři roky později bylo přejmenováno na kino Zdar. K uzavření došlo z důvodu ztrátovosti až v roce 1991.

Budova kina zdar v roce 1981. Foto: Archiv města Ostravy

V roce 1956 byl na dnešní Skautské ulici otevřen Závodní klub ROH podniku Bytostav. Disponoval víceúčelovým sálem s kapacitou 700 míst, v němž se konala také filmová představení, oficiálně pod hlavičkou kina Klub. V roce 1966 zahájil v objektu činnost Dům pionýrů, který na tuto tradici navázal.

Dukla uváděla předpremiéry atraktivních filmů pro horníky

První opravdu moderní, širokoúhlé kino s kapacitou 550 míst v Porubě vzniklo v roce 1960 na Leninově, dnes Hlavní třídě v čp. 706 pod názvem Dukla. Dodnes si na něj určitě pamatuje spousta Porubanů.

Zpočátku se v kině Dukla promítaly i filmy, určené Klubu náročných diváků, které postupně získaly základnu v Kině náročného diváka v Moravské Ostravě.

V kině Dukla byly uváděny i filmy v rámci Filmového festivalu pracujících, či speciální filmové předpremiéry atraktivních filmů pro hornické obecenstvo. Kino Dukla bylo uzavřeno až koncem roku 2002, avšak v pasáži bývalého kina působí od roku 2018 galerie se stejnojmenným názvem.

Kina v domě kultury vzkřísila nedávná rekonstrukce

Další dvě kina jsou úzce spjata s Domem kultury OKD, dnes Domem kultury Poklad, který byl otevřen v roce 1961 v ulici Václava, dnes Matěje Kopeckého. V roce 1965 zde vzniklo kino Experiment a o tři roky později Porubany rovněž oblíbené letní kino Amfi.

Program kina Experiment, únor 1981. Foto: Archiv města Ostravy

V kině Experiment, zaměřeném na nejúspěšnější snímky domácí a světové kinematografie, byly od roku 1974 pravidelně uváděny filmy v rámci mezinárodní přehlídky filmů s tématikou životního prostředí Ekofilm.

V kině Amfi se nejen promítalo, ale probíhaly zde též nejrůznější společenské akce, oslavy či estrády. Promítání zde bylo stejně jako v kině Experiment ukončeno v roce 1996, od roku 2018 však Amfi opět slouží ke konání filmových, divadelních a koncertních představení.

Letní kino Amfi, 1981. Foto: Archiv města Ostravy

Také vnitřní kinosál byl v rámci náročné rekonstrukce Domu kultury Poklad obnoven a od roku 2021 je opět k dispozici divákům pod názvem Kino Poklad.

Nenápadná Perla, malé kino pro dětské diváky

Pro úplnost je třeba zmínit také porubské kino Perla, které bylo v roce 1969 zprovozněno v suterénu bytového domu na ulici Generála Sochora v čp. 1763.

Kino Perla mělo kapacitu pouhých 70 míst a promítací aparaturu jen pro 16 mm film. Zaměřeno bylo více na dětské diváky, promítalo se tu proto pravidelně i dopoledne a fungovaly zde i dva dětské filmové kluby.

Svou činnost kino Perla ukončilo patrně na konci 80. let 20. století.

Hvězda ve Svinově promítala v sokolovně

V roce 1926 zahájil místní odbor Masarykovy ligy proti tuberkulóze promítání němých filmů v sále hostince U Hurníka na Polanecké ulici. O osm let později se kino přesunulo do místní sokolovny, kde již jako kino zvukové fungovalo pod názvem kino Hvězda. Kapacita diváků tohoto kina čítala 266 míst.

Budova svinovské sokolovny, někdejšího sídla kina Hvězda, v roce 1985. Foto: Archiv města Ostravy

Promítání v sokolovně bylo ukončeno v roce 1966 z důvodu rekonstrukce budovy. Soudě podle dochovaných programů kin bylo však kino, nyní již označené jen jako kino Svinov, přemístěno na náměstí Komunardů. K jeho zrušení došlo zřejmě až koncem roku 1970.

Kino v Třebovicích utrpělo válečné škody, dlouho se opravovalo

Kino v Třebovicích bylo zřízeno z iniciativy místní dělnické tělocvičné jednoty pod názvem Vlast v roce 1930 a to vedle hostince na dnešním Sládkovičově náměstí. Pozdější prameny uvádějí, že jeho kapacita byla 232 sedadel.

Třebovice, uprostřed bývalý hostinec, v přízemní budově vlevo bylo umístěno kino Vlast (1951). Foto: Archiv města Ostravy

Po druhé světové válce bylo promítání z důvodu válečných škod obnoveno až v roce 1951, k ukončení provozu došlo v roce 1975. Patrně ve druhé polovině 70. let byl objekt bývalého kina i hostince zbořen.

Zpracoval Jozef Šerka, Archiv města Ostravy

Sdílejte článek