Společnost
04/07/2020 Petr Broulík

Ostrava chce postavit v historickém centru parkovací dům pro 300 aut

​Parkovací dům, který by měl podobou respektovat historické centrum města, se rozhodlo za katedrálou Božského Spasitele nechat postavit město Ostrava.

Vkusnou podobu parkovacího domu za katedrálou se pokusí navrhnout renomovaní architekti, město na ni vyhlásilo v pořadí už desátou architektonickou soutěž.

Budoucí parkovací dům zaplní proluku na nároží ulic Zámecká a Purkyňova, kde se v současnosti nachází placené veřejné parkoviště. Parkovací dům umožní parkování asi tři sta automobilů, jeho přízemí by měly zaplnit obchody, prostory pro služby i gastronomii.

Organizátorem užší jednofázové soutěže na novostavbu parkovacího domu je Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Dům umožní parkování návštěvníků katedrály, divadel či muzea

„Opakovaně hovoříme o tom, že v Ostravě je řada proluk, které potřebují dostavět, aby se město zahustilo a posílily se jeho kvality. Na prostranství za katedrálou je dnes jen parkování a nějaké malé stánky s občerstvením. Tato proluka je jednou z těch zásadních,“ řekla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Proto ji chtějí nechat představitelé města a architekti zastavět kvalitním, městsky vypadajícím parkovacím domem. „Stáhneme do parkovacího domu auta, která dnes parkují v okolních ulicích a na plochách před významnými budovami. A získáme prostor pro budoucí zástavbu proluk na Masarykově náměstí,“ řekla náměstkyně primátora.

Parkovací dům bude atraktivní hlavně pro lidi pracující, případně bydlící v blízké vzdálenosti, pro krátkodobé stání návštěvníků katedrály, divadel či muzea. Vyšší intenzita využití se předpokládá během dopoledne a v podvečerních hodinách před a po ukončení kulturních akcí. „Není to jednoduché území,“ řekla Zuzana Bajgarová.

Parkovací dům má být „otvírákem“ a umožní zastavět díry, které město má

Ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil doplnil, že by budoucí parkovací dům u katedrály měl být pomyslným „otvírákem“ tohoto území.

Ondřej Vysloužil. Foto: Petr Broulík

„Uvolněním prostoru před katedrálou se vytvoří malé náměstíčko pro katedrálu, divadlo a budovy univerzity. V okolních ulicích zůstane pouze několik krátkodobých zastavení aut a z parkovišť u Horníku a z této části města díky parkovacímu domu zmizí asi sto parkovacích stání. Může být trochu kontroverzní, že stavíme parkovací dům uprostřed města a na místě hradeb, my si tím ale uvolníme plochy ulic v centru a zároveň umožníme v budoucnu zastavět proluky, tedy ty díry, které tam máme v centru města a jsou v Purkyňově ulici, v Zámecké ulici, na místě květinové síně, tedy v části Masarykova náměstí,“ řekl Ondřej Vysloužil a dodal, že budoucí parkovací dům u katedrály bude mít také dvě podzemní patra.

Dům nemá narušit „střešní krajinu“ s často fotografovanou katedrálou

Zadání architektonické soutěže respektuje požadavky památkové péče. Svou vnější podobou má nový parkovací dům respektovat umístění v historickém centru, a zvláště pak sousedství s architektonicky významnými stavbami, jimiž jsou obchodní dům Horník, dříve obchodní dům Bachner světového architekta Ericha Mendelsohna, či právě katedrála Božského Spasitele.

Výškově má navázat na ostatní budovy a má mít městskou pohledovou fasádu. Dům nemá narušit střešní krajinu centrálního obvodu, aby zůstal zachován zajímavý vzhled této části města s katedrálou často fotografovanou z ptačí perspektivy.

Město si v soutěžním zadání vymínilo, že v přízemí parkovacího domu budou prostory pro občanskou vybavenost, tedy služby, obchody či stravování. Součástí objektu budou veřejné toalety. Parkovací dům bude určen pro vozidla s klasickým i alternativním pohonem, přičemž stání budou navržena tak, aby umožnila komfortní zaparkování i větších osobních aut.

Součástí objektu budou místa pro dobíjení elektrovozidel. Jejich počet může postupně narůst na základě poptávky. V přízemí by měl vzniknout také prostor pro bezpečné uzamčení jízdních kol.

Město osloví společnosti stavící a provozující parkovací domy

Město vyhlásilo architektonickou soutěž v pondělí 29. června a v prvním kole do ní vyzvalo přímo tři účastníky. Jsou to A69 – architekti, Atelier bod architekti a Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno.

Další tři účastníky vybere soutěžní porota na základě předložených portfolií. Žádosti o účast v soutěži může podat neomezený počet zájemců, a to do 31. července. V srpnu rozhodne rada města o snížení počtu účastníků. Na odevzdání návrhů bude mít celkem šest vybraných soutěžících čas do 20. listopadu.

„Konečného vítěze bychom měli znát v lednu 2021 a město poté v únoru představí všechny odevzdané návrhy,“ uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová. Dodala, že stavba by měla začít v roce 2023 a investiční náklady na parkovací dům mohou dosáhnout až částky 400 milionů korun.

Zadání soutěže MAPPA pojal tak, aby autoři návrhů řešili území komplexně, tedy nejen parkování, ale také například vedení a kapacitu inženýrských sítí. Vybudováním parkovacího domu se vytvoří prostor i pro další záměry v území,“ doplnil Ondřej Vysloužil.

Primátor Ostravy Tomáš Macura řekl, že město tento projekt nabídne privátnímu investorovi. „Jsou v Evropě i na světě společnosti, které se výstavbou i provozováním parkovacích domů ve světě zabývají. „Pokud bychom se na podmínkách nedohodli, je město připraveno zafinancovat stavbu parkovacího domu u katedrály samo,“ řekl primátor Ostravy.

Kdo bude návrhy parkovacího domu u katedrály posuzovat?

Porotci při výběru vítězného návrhu posoudí kvalitu celkového urbanisticko – architektonického řešení, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, ale také hospodárnost a ekonomickou přiměřenost zvoleného řešení.

Porotu tvoří zástupci města, obvodu a přizvaní odborníci. Řádnými členy závislými jsou – Vladimír Cigánek, náměstek primátora pro dopravu, David Witosz, místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Ondřej Vysloužil, městský architekt – ředitel ateliéru MAPPA.

Řádnými členy nezávislými jsou Martin Krupauer, Atelier 8000, a architekti Ondřej Chybík, Chybik+Kristof Associated Architects, Vladimír Fialka, projektový manažer Skanska Reality, Milena Vitoulová, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.

Náhradníky jsou Zuzana Bajgarová, náměstkyně ostravského primátora, Petr Buryška, architekt – urbanista ateliéru MAPPA a dále architekti Lucie Kadrmanová Chytilová, City Upgrade a Petr Stanjura, městský architekt Opavy.

Autor návrhu, který se umístí na prvním místě, bude odměněn cenou ve výši 700 000 korun. Podmínky soutěže schválila soutěžní porota, Česká komora architektů vydala potvrzení o její regulérnosti.

Podmínky jsou zveřejněny zde: www.mappaostrava.cz/soutez.

Sdílejte článek