Společnost
21/09/2022 ČTK

Nemocnice v kraji musí kvůli cenám energií šetřit. Mohou omezit vytápění

Moravskoslezské nemocnice hledají úsporná opatření, která jim mají pomoci zmírnit dopady prudkého růstu cen energií.

Plánují zateplování, fotovoltaiku, výměnu svítidel nebo snížení vytápění některých prostor. Přesto vedení zdravotnických zařízení předpokládá výrazný meziroční nárůst cen za energie, zjistila ČTK.

Fakultní nemocnice Ostrava, která je největším zdravotnickým zařízením v kraji, získává z centrálního zásobování teplo vyráběné z uhlí, elektřinu na hladině vysokého napětí a v malém množství také zemní plyn. "Ceny energií pro letošní rok máme zafixované, a to v předpokládaném finančním objemu zhruba 144 milionů korun, přičemž elektřinu a zemní plyn nám centrálně nakupuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím vybraného obchodníka. Pro nákup elektřiny a plynu na rok 2023 se připravují výběrová řízení," uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Nemocnice podle ní letos předpokládá meziroční zvýšení celkových nákladů na energie zhruba o 53 procent, tedy přibližně 55 milionů korun. "V rámci finančního plánu na rok 2022 jsme s navýšením již počítali. Nepředpokládáme tedy negativní dopad do hospodářského výsledku," řekla mluvčí. Upřesnila, že zásadní podíl na nárůstu nákladů má hlavně elektřina. K energeticky nejnáročnějším nemocničním přístrojům patří lineární urychlovač využívaný k ozařování na onkologii, jehož spotřeba je 5000 kilowatthodin za měsíc, dále pak výpočetní tomograf (CT), magnetická rezonance a angiolinka - každý s měsíční spotřebou 2400 kilowatthodin. "Spotřeba je dána vytížeností těchto přístrojů, tedy množstvím pacientů, kteří tuto léčbu či diagnostiku potřebují," uvedla mluvčí. Energetických úspor chce nemocnice dosáhnout zateplením objektu lůžkového monobloku nebo instalací fotovoltaických panelů.

Také krajská nemocnice v Havířově na Karvinsku získává teplo z centrálního zásobovaní a do zdravotnického zařízení se dostává dálkovodem z Karviné. "To je pro nás zatím štěstí v neštěstí, protože pokud bychom topili plynem, jako některé jiné nemocnice, tak bychom se ani po zastropování ceny plynu nedoplatili," uvedl provozně-technický náměstek Petr Baránek. Podle něj už nemocnice chystá plán na snížení nákladů.

"Nebudeme už topit tak hodně, jako dosud. V nemocnici máme 15 objektových předávacích stanic a na každé z nich se pokusíme zmenšit rozsah topení. Musíme ale postupovat individuálně, abychom udrželi pokud možno komfort a tepelnou pohodu v místech, která se mají vytápět. Vedení nemocnice jde zrovna teď příkladem, pro pacienty jsme už začali topit, ale pro budovu ředitelství ještě ne," uvedl Baránek. Nemocnice chce šetřit i na elektrické energii. "Už máme vyměněna stará svítidla za úsporná LED svítidla v prostorách, kde se svítí nepřetržitě nebo hodně hodin denně. Jsou to například suterénní prostory oddělení rehabilitace, ale rovněž spojovací podzemní koridory mezi hlavní budovou a jednotlivými pavilony, kde probíhá například rozvoz jídla a distribuce prádla, ale převážejí se tudy i pacienti na lůžkách. Zároveň připravujeme žádost o dotaci na osazení střech solárními panely, ale to není tak jednoduché, protože značnou část střech máme osazenou například technologiemi vzduchotechniky," řekl Baránek.

Městská nemocnice Ostrava podle mluvčí Andrey Vojkovské očekává, že v příštím roce se jí náklady na provoz objektů zvýší o více než 20 procent, největší nárůst výdajů předpokládá právě u tepla, naopak cenu plynu má pro příští rok ještě zafixovanou. "Pokud nedojde ke krachu dodavatele, měl by se tento nárůst projevit až v roce 2024," uvedla mluvčí. Nemocnice plánuje opatření pro úsporu tepla i elektrické energie. V budovách, kde nejsou pacienti, chce chodby pouze temperovat a využít tento způsob vytápění v nezdravotnických budovách i přes noc a o víkendech. "Hlavní úsporu přinese stávající rekonstrukce tepelného hospodářství, kdy nahradíme parní dálkovod malými předávacími stanicemi ve všech budovách, s dokončením počítáme v příštím roce," řekla mluvčí. Nemocnice už dříve začala také postupně měnit lineární zářivky za LED trubice a klasické žárovky za LED žárovky. Na chodbách by se pak nemělo svítit přes den.

Sdílejte článek