Nejnovější zprávy: Dubina má zmodernizovanou tramvajovou trať. Bude tišší, rychlejší i levandulová Poruba doma ve šlágru nestačila na Vsetín. V sobotu vyzve Prostějov

Proměny kraje

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti bude působit efektivněji

​Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, jehož cílem je přispívat ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzovat jeho problémy a připravovat pro ně řešení, mění svoji formu.

Foto: MSK

Ode počátku letošního února bude fungovat jako samostatný zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s. se tak po Moravskoslezském inovačním centru (MSIC) a společnosti MS Investice a Development (MSID) stává třetí organizací Moravskoslezského kraje zaměřenou na trh práce a přípravu lidských zdrojů.

„Úkolů pro MS Pakt zaměstnanosti, který v kraji funguje od roku 2011 jako spolek bez právní subjektivity, je už příliš mnoho. Proto je nezbytné, aby vystupoval jako samostatná organizace. Bude tak moci efektivněji přispívat k tomu, aby lidé byli lépe motivováni a připraveni na práci v perspektivních profesích s vyšší mzdou, aby neodcházeli z kraje. Chceme, aby práce dávala lidem jistotu a nebyli ohrožováni nezaměstnaností. Aby byli spokojenější i díky možnosti sladit povolání a soukromý život,“ uvedl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který je spolu s městem Ostravou, Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Svazem průmyslu a dopravy ČR jedním ze signatářů nově vzniklého paktu.

Dodal, že Moravskoslezský kraj aktuálně s MS Paktem zaměstnanosti spolupracuje například v oblasti odborného vzdělávání. „Připravujeme podklady pro novou legislativu. V pracovní skupině Chytřejší školství chystáme nová opatření v kariérovém poradenství, neformálním vzdělávání a další. Také se setkáváme s podnikateli a významnými zaměstnavateli, domlouváme spolupráci,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

„Dostatek lidí v perspektivních oborech, jejich příprava a motivace se při rozvoji našeho kraje stávají tématem číslo 1. Moravskoslezský pakt vznikl, aby na tomto poli určil základní problémy, vyjednal potřebné změny a poskytl co největší podporu při jejich naplňování. MS Pakt si v uplynulých letech získal důvěru klíčových zaměstnavatelů i institucí veřejné správy. Je dobře, že nyní vzniká jako samostatný spolek a bude moci zásadně zintenzivnit svoji činnost,“ konstatoval ředitel MS Paktu zaměstnanosti Martin Navrátil.

Na webových stránkách Moravskoslezského paktu zaměstnanosti bude možné zjistit informace o žádanosti profesí, počtech absolventů, nabídce a poptávce na trhu práce a analytická data o směřování studentů, službách kariérového poradenství, možnostech celoživotního vzdělávání a další.

„Za potřebné považujeme zejména kariérové poradenství. Pomůžeme stovkám mladých lidí při volbě prvního povolání a také podpoříme lidi nad 50 let. Připravujeme podpůrné nástroje pro pedagogy a srozumitelné informace pro žáky středních škol, podílíme se na podpoře talent managementu. Zabýváme se kvalitou odborného vzdělávání a spoluprací škol a firem. Asistujeme jednotlivým párům firma – škola při budování této spolupráce. Pilotujeme nové nástroje v boji s dlouhodobou nezaměstnaností,“ vyjmenoval ředitel MS Paktu zaměstnanosti Martin Navrátil.

MS Pakt zaměstnanosti působil od roku 2005 jako strategické partnerství místní samosprávy, škol a podniků. V roce 2011 uzavřely Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko dohodu o partnerství. Nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti se stalo Sdružení pro rozvoj MSK, pakt pak existoval jako spolek bez právní subjektivity těchto organizací.