Nejnovější zprávy: Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho? Autotest: Toyota Hilux. Pracovník roku.

Byznys

Ztracená a znovu nalezená Ostravská madona jde do aukce. Vyvolávací cena je 290 tisíc

Vzácný obraz nazývaný Ostravská madona jde vůbec poprvé do aukce, kterou pořádá ostravská aukční síň Galerie umění.

Ostravská madona. Foto: Richard Srnec

Trojdílný obraz hornické ženy s novorozenětem má evokovat středověký deskový oltář a jeho pozadí tvoří ostravské těžní věže a komíny továren.

Po boku Ostravské madony přitom nestojí bibličtí pastýři, ale po její pravé ruce horník s hutníkem a po levé modlící se rodina dělníka s dítětem, zatímco žena je oděna v kroji. Obraz namaloval v prvních letech Protektorátu v Ostravě malíř Jan Obšil. Ostravská veřejnost obraz objevila teprve nedávno, před zhruba deseti lety.

Pro aukční síň je to nejvýznamnější dražené dílo z Ostravska

Obraz si mohli obyvatelé a návštěvníci Ostravy prohlédnout, když ho ostravsko-opavská diecéze vystavila v katedrále Božského spasitele v Moravské Ostravě. Poté byl ještě k vidění v roce 2015 na výstavě Jana Obšila v Ostravském muzeu. A opět obraz zmizel z očí veřejnosti, až jej nyní současný majitel nabídl ke koupi prostřednictvím internetové aukce.

„Je to pro Ostravu asi nejvýznamnější dílo, které jsme zatím mohli prostřednictvím aukce nabídnout ke koupi. Samozřejmě jsme ale už dražili hodnotnější obrazy, ale ty nebyly tak významné pro tento region,“ říká za aukční síň Galerie umění Richard Srnec, který vlastní známé rodinné starožitnictví a aukční síň.

Vyvolávací cena Ostravské madony je 290 tisíc korun a internetová dražba začíná dnes 26. října a končí 15. listopadu. Spolu s aukcí obrazu Ostravské madony bude aukční síň dražit také obraz Slezskoostravského hradu, jehož vyvolávací cena je 40 tisíc korun.

Tento druhý obraz pochází rovněž ze soukromé sbírky a dílo namaloval významný malíř Jan Klevar, který žil v letech 1885 až 1973.

Obraz mohli díky příbuzným v Kanadě lidé poprvé vidět v ostravské katedrále

Ostravská madona má velmi pozoruhodný příběh. Léta tento obraz visel v jednom z porubských bytů a až do roku 2013 byl v rukou rodiny Malíkových, která jej kdysi za protektorátu koupila. Protože Malíkovi odešli do zahraničí, rozhodla se rodina tento „zapomenutý“ obraz prodat.

Rodina nejprve nabídla obraz institucím jako ostravské galerii či městu. Když o obraz neměly instituce zájem, milovník výtvarného umění Marek Piętoň zveřejnil na sociálních sítích reprodukci Ostravské madony a obraz koupil soukromý majitel.

Prodej obrazu tehdy nabídla Hana Mrázová z kanadského Toronta, dcera prvního majitele obrazu. Rodina tehdy také na dálku zařídila i jeho očištění, poté byl obraz poprvé vystaven veřejnosti a to v roce 2012 až 2013 u příležitosti Roku víry v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy.

Obraz koupil majitel věhlasné drogerie, která dostala přímý zásah bombou

Modelem pro tvář Ostravské madony byla konkrétní osoba a to přímo malířova manželka Jenovefa Bystroňová. Historici umění uvádějí, že krátce poté, co jej Jan Obšil v roce 1941 namaloval, ho koupil známý ostravský podnikatel Vladimír Malík, který vlastnil vyhlášenou Velkodrogerii na tehdy Hlavním, dnes Masarykově náměstí v Ostravě.

Dcera majitele obrazu Vladimíra Malíka Hana Mrázová pro Magazín PATRIOT řekla, že autor Jan Obšil nabídl při koupi obrazu velkodrogeristovi, že tvář Ostravské madony přemaluje a zvěční v ní tvář krásné Malíkovy manželky, paní Anny Malíkové. „Ta však tuto nabídku ve své pověstné skromnosti nakonec odmítla,“ říká Hana Mrázová.

O obraze Ostravské madony a osudech rodiny majitele ví mnoho zajímavých podrobností slezskoostravský badatel Česlav Piętoň, jehož syn pomáhal najít pro obraz Ostravské madony nového majitele.

Ten sdělil, že drogerie Vladimíra Malíka dostala v roce 1944 při bombardování Ostravy přímý zásah, dnes neexistuje ani blok domů a obchodů na náměstí, kde stávala, na jeho místě je proluka. „Novou drogerii pak ještě před koncem války otevřel pan Malík u obchodního domu Textilie, tedy Ostravice,“ dodala paní Hana Mrázová.

Badatel popisuje, že obraz Ostravské madony visel ve velkém a slunném bytě majitele drogerie na Prokešově náměstí ve velké ložnici. Byt rodiny zdobila i spousta dalších cenných uměleckých děl, neboť Malíkův bratr Bohumír měl k umění vřelý vztah. „Byly tam obrazy od Václava Špály, Joži Úprky a řady významných ostravských umělců, třeba Viléma Wünscheho,“ popisuje badatel Česlav Piętoň.

Po únoru 1948 se rodina Malíků ocitla v politické nemilosti, musela se několikrát stěhovat a obraz Ostravské madony s nimi. V šedesátých letech odešli Malíkovi do Kanady, jejich dcera Hana Mrázová dnes žije v Torontu. „Obraz Ostravské madony však byl v opatrování příbuzných a celou dobu zůstával v jednom z porubských bytů,“ říká Česlav Piętoň.

Ostravská madona vyšla na pohlednicích, výtěžek z prodeje pomáhal sirotkům

Připomíná však, že obraz Ostravské madony byl mnoha lidem v Ostravě známý. Vyšel totiž za války na pohlednicích, které se prodávaly ve prospěch sirotků, přesněji ve prospěch Okresní péče pro mládež v Moravské Ostravě. Lidé si jej také tedy mohli koupit jako reprodukci obrazu.

V inzerci, která jeho reprodukce nabízela ke koupi a sloužila i k propagaci Malíkovy drogerie, se píše „o nádherné reprodukci formátu 95 krát 47 centimetrů“. Také výtěžek z prodeje těchto reprodukcí šel ve prospěch opuštěných dětí.

Badatel připomíná, že ostravských madon je více. „Trochu odlišnou perokresbu Ostravské madony vydal Jan Obšil za války i jako kolorovanou perokresbu. „Ostravskou madonu také namaloval Valentin Držkovic a možná nejkrásnější je Ostravská madona od malíře a freskaře Aloise Zapletala. Ostatně Jan Obšil měl po Zapletalovi ateliér,“ popisuje badatel.

Autor Ostravské madony Jan Obšil se narodil 25. prosince 1908 v Hustopečích u Brna. Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze u národního umělce Maxe Švabinského se usadil na Ostravsku, kde působil v letech 1938 až 1946 jako středoškolský profesor na gymnáziu v Ostravě. Od roku 1945 spolupracoval s mnoha divadly včetně Národního divadla v Praze jako scénický výtvarník. Uskutečnil své samostatné výstavy a jeho díla jsou zastoupena v řadě galerií v republice.

Aukční síň draží i významný obraz Slezskoostravského hradu

Obraz Ostravské madony, který je na svou dobu neobvyklý námětem i zpracováním námětu madony jako chudé hornické ženy se scenérií průmyslové Ostravy v pozadí, je možné dražit na adrese www.galerieumeni.cz. Aukci Ostravské madony doplňuje i aukce obrazu Jana Klevara Slezskoostravský hrad.

Badatel Česlav Piętoň říká, že na obraze je Slezskoostravský hrad v době, kdy byl ještě obývaný, než ho poté obsadili bezdomovci. „Teď už kolem něj vede cesta, ale na obraze je ještě utopený v zeleni. Starosta Kotas chtěl v těchto místech zřídit za války kryt před bombardováním pro havíře z blízké šachty Trojice. Byly tam pivovarské sklepy, ale v podstatě to byla vlastně obrovská díra v gotickém podzemí hradu, kterou zakrývaly jen desky,“ vzpomíná badatel na doby, kdy si v tomto podzemí se svými vrstevníky hrával v době dětství.

„V době náletu by tam našlo úkryt před bombami i šest stovek lidí. Ale pak z toho sešlo a dnes je v části těch prostor pro výstavy, třeba strašidel a mučírna,“ ukazuje na část podzemí hradu na obraze.

Autor obrazu Jan Klevar se narodil se 16. května 1885 v Žádlovicích na severní Moravě, byl učitel a ve dvacátých letech vystudoval malířskou akademii. Vycházel do přírody s tužkou a paletou za každého ročního období a jeho obrazy jsou dnes roztroušeny po celé republice. Známé jsou jeho akvarely zákoutí na Štrambersku, také žeň jeho prací z Beskyd je velmi značná. Zemřel 10. července 1973.

Richard Srnec dodal, že součástí aukce obrazu Ostravské madony a obrazu Slezskoostravského hradu bude dražba dalších osmadvaceti obrazů ostravského industriálu, tedy obrazů s náměty ostravských šachet a Vítkovických železáren.