Nejnovější zprávy: Nádhera! Fotograf zachytil noční výstup a svítání na Lysé hoře Opavská restaurace U Tiskárny nasadila festivalové menu světové úrovně

Společnost

Výročí: ​14. ledna 1841 rozhodli měšťané Moravské Ostravy o stavbě pivovaru

Dne 14. 1. 1841 přijali moravskoostravští pravováreční měšťané usnesení o výstavbě nového pivovaru a přikoupení k tomu potřebných parcel.

Foto: Archiv MMO

Stavba, kterou projektoval a prováděl frýdecký stavitel Florian Biefel, byla zahájena teprve na podzim 1842 a trvala do jara 1843.

Celkové náklady si vyžádaly přibližně 12 tisíc zlatých.

Poté, co byla stavba nového pivovaru dokončena, se pravovárečníci rozhodli zbavit dosavadního nájemce Pinkuse Schönhofa, aby mohli pivovar pronajmout za finančně mnohem výhodnějších podmínek Rothschildovým železárnám ve Vítkovicích.