Nejnovější zprávy: Muž se ženou a čtyřletým dítětem havarovali, když prchali před policisty Blázinec: Na hokej s rouškou a v mezerách ob řadu i sedadlo

Společnost

Výročí: ​14. ledna 1841 rozhodli měšťané Moravské Ostravy o stavbě pivovaru

Dne 14. 1. 1841 přijali moravskoostravští pravováreční měšťané usnesení o výstavbě nového pivovaru a přikoupení k tomu potřebných parcel.

Foto: Archiv MMO

Stavba, kterou projektoval a prováděl frýdecký stavitel Florian Biefel, byla zahájena teprve na podzim 1842 a trvala do jara 1843.

Celkové náklady si vyžádaly přibližně 12 tisíc zlatých.

Poté, co byla stavba nového pivovaru dokončena, se pravovárečníci rozhodli zbavit dosavadního nájemce Pinkuse Schönhofa, aby mohli pivovar pronajmout za finančně mnohem výhodnějších podmínek Rothschildovým železárnám ve Vítkovicích.