Nejnovější zprávy: Perušič a Schweiner v Ostravě vyhráli skupinu, v sobotu je čeká čtvrtfinále Oprava tajemné Grossmannovy vily odhalila dřevomorku i historické malby

Společnost

V ostravské zoo se daří vzácným papouškům. Už jste viděli jejich mláďata?

Ostravská zoologická zahrada chová v současné době 22 druhů papoušků. V letošním roce se rozmnožilo deset druhů, přičemž devíti se podařilo mláďata i úspěšně odchovat.

Amazónek bělobřichý je momentálně chován v 13 evropských zoologických zahradách. Foto: Pavel Vlček

Jedním z nich je vzácný amazónek bělobřichý, který se v rámci evropských zoologických zahrad úspěšně množí pouze v Ostravě. Rodinu amazónků mohou návštěvníci vidět ve voliérách papoušků.

Amazónek bělobřichý je menší druh jihoamerického papouška, který se vyskytuje v tropických oblastech severní Brazílie od řeky Madeira až po Maranhão. Nejčastěji se zdržuje v nížinném deštném lese podél vodních toků. O životě a rozmnožování tohoto druhu v přírodě však existuje jen málo záznamů. Není známa ani početnost volně žijící populace, jelikož neexistuje systematický monitoring druhu.

Počty volně žijících jedinců ale klesají, a to především z důvodu úbytku a ničení původního prostředí v důsledku kácení deštného lesa. Za posledních 25 let došlo ke ztrátě 30–40 procent přirozených biotopů obývaných amazónky. Další hrozbou je pro ně ničení hnízdních lokalit, lov a odchyt ptáků pro obchod s domácími mazlíčky. V Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN je veden v kategorii „Endangered" (ohrožený).

Druh je momentálně chován v 13 evropských zoologických zahradách, v počtu 32 jedinců (15 samců, deset samic a sedm jedinců zatím neurčeného pohlaví), ale rozmnožování se daří pouze v ostravské zoo, kde je amazónek chován od roku 2003.

Zoo Ostrava je zároveň jedinou českou zahradou, kde je tento druh zastoupen. Nízký počet odchovů, celková vzácnost a ohrožení v přírodě jsou hlavními důvody, proč se tomuto druhu zoo v Ostravě intenzivně věnuje.

„První chovný pár jsme sestavili v roce 2007. Poprvé ptáci zahnízdili v roce 2011 a od té doby téměř každoročně vyvádějí mláďata. Do současné doby pár odchoval 18 mláďat, devět samců a devět samic. Druhý pár byl sestaven v roce 2016. Tvoří jej samec odchovaný v Zoo Ostrava a samice získaná ze soukromého chovu. Tento pár poprvé hnízdil roce 2019 a do letošního roku odchoval sedm mláďat, z toho dvě samičky. Letošní mláďata tohoto páru, čtyři samce, mohou návštěvníci vidět spolu s dospělými amazónky ve voliéře papoušků. Mladí ptáci jsou ještě dobře rozeznatelní od rodičů – na hlavně mají tmavší pírka a břicho ještě není bílé," popisuje inspektorka chovu Yveta Svobodová, která vede Evropskou plemennou knihu pro tento druh papouška.

Zavřít reklamu