Nejnovější zprávy: O letní tábory je zájem. Ale podražily, za jedno dítě nejméně 4000 korun Příběhy staré Ostravy. Bestiální vražda? Devět let vězení a jednou měsíčně půst

Společnost

​Sídliště Fifejdy I získalo prestižní ocenění v soutěži Architekt roku

Starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková spolu s architektkou Ivou Seitzovou převzaly společně hlavní cenu za projekt regenerace sídliště Fifejdy I, v kategorii Architekt obci, která je zvláštní kategorií tradiční soutěže Architekt roku.

Foto: CAMP

V prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze se v úterý 11. září uskutečnil slavnostní ceremoniál s předáním cen laureátovi ocenění Architekt roku 2018 a Architekt obci 2018.

Cena Architekt roku se předává v rámci stavebního veletrhu For Arch, a její nedílnou součástí je také ocenění Architekt obci – titul udělovaný ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí a časopisem Moderní obec.

Cílem vypisovatele ceny Architekt obci je podpora dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou obcí a měst. Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.

Porota ocenila komplexní, vytrvalý a k veřejnosti otevřený přístup k regeneraci veřejných prostranství ostravského sídliště, který byl zároveň naplněním představ starostky Mariánských Hor a Hulvák Liany Janáčkové a architektky Ivy Seitzové.

„Celková koncepce proměny sídliště Fifejdy I byla vytvořena již v roce 2001 a byla zacílena na zlepšení prostředí pro občany sídliště. Navázala na opravy obecních bytových domů v rámci programu Panel. Konkrétně šlo o zvýšení počtu parkovacích stání, opravy chodníků a silnic s povrchem v zámkové dlažbě, výsadbu keřů, stromů, vysekání starých porostů, budování a opravy dětských hřišť i vybavení sídliště městským mobiliářem,“ pochvaluje si spolupráci starostka Liana Janáčková (NEZÁVISLÍ).

Projekt, který byl postupnými kroky na Fifejdách realizován, je svým komplexním zpracování a rozsáhlostí podle realizátorů jedinečný nejen v Ostravě, ale také v celé České republice.

„Z ocenění mám obrovskou radost. Potvrzuje to, že spolupráce vedení obvodu s architektem, a hlavně dlouhodobá spolupráce, je to nejlepší, co může být. S paní architektkou Seitzovou si rozumím, protože obě máme stejnou profesi a pracujeme nejenom na velkých projektech, jako jsou regenerace sídlišť a revitalizace náměstí, ale i na menších, jako jsou například rekonstrukce zahrad mateřských škol, hřbitova, či umístění herních prvků na území obvodu. Smyslem toho všeho především je, aby lidé měli kolem sebe pěkné a účelné prostředí a aby se jim v Mariánských Horách a Hulvákách dobře žilo,“ dodává starostka.