Společnost
02/06/2023 Petr Sobol

Ostravica-Textilia získá vzhled ze zlaté éry 30. let. Víme, jak bude vypadat

Fasáda bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia získá vzhled ze zlaté éry 30. let. Díky zručnosti štukatérů bude obsahovat dekorativní prvky typické pro období, kdy byl dům ve vrcholné architektonické kondici a zlaté časy zažíval rovněž ekonomicky.

Kromě fasády návrh přináší ještě jednu novinku – skleněnou nástavbu, díky níž vzniknou dvě nová patra v nárožní části komplexu. Navržena jsou tak, aby se přizpůsobila stávajícím konstrukcím a ve výsledku zůstala zachována původní geometrie domu F. Neumanna.

Zrekonstruovaná Ostravica měla mít původně lamelovou fasádu. Od ní se investor rozhodl upustit kvůli souběhu několika okolností. „Při rekonstrukci se ukázalo, že kvůli technickému stavu exteriérů by instalace lamel vyžadovala nešetrné zásahy do původního zdiva. Zároveň bourací práce odhalily rozsáhlý výskyt dřevomorky. Infikovány byly nejdůležitější prvky krovu, kvůli čemuž musel být odstraněn. Tím se otevřela možnost stavbu modernizovat jinak, efektivněji, a vytvořit dvě nová patra v podobě skleněné nástavby. Definitivní rozhodnutí opustit původní návrh bylo přijato poté, co jsme našli technologii umožňující vizuální návrat Ostravice do její zlaté éry,“ vysvětluje zrod nového návrhu mediální zástupce investora Jindřich Vaněk.

Skleněná nástavba neboli šišoid bude ustoupená od vnějšího líce fasády, nevznikne tedy na celé ploše střechy. „Bylo to doporučení památkářů a zároveň je to obvyklý postup, jak nástavby tohoto typu řešit. Nárožní dům doplněný o dvě nová patra bude ve výsledku o něco nižší než před rekonstrukcí,“ podotýká Jindřich Vaněk.

Skutečnosti, které vedly k vytvoření nového návrhu fasády a střechy, se objevily při bouracích pracích na podzim 2022. Investor následně zahájil jednání se všemi úřady a dotčenými institucemi. Poté, co byl návrh souhlasně přijat Národním památkovým ústavem, investor vypracoval všechny potřebné projekty, například požárně bezpečnostní řešení stavby, a na konci dubna 2023 získal nové územní rozhodnutí.

„S oficiálním představením nového vzhledu Ostravice jsme vyčkávali do doby, než obdržíme nutná vyjádření, ať máme jistotu, že přepracovaný návrh může být v této podobě skutečně realizován. V tuto chvíli se vyřizuje povolení změny stavby před dokončením. Práce na těchto změnách ještě nebyly zahájeny, zatím se pokračuje pouze ve stavebních pracích, které byly schváleny již v dříve vydaných stavebních povoleních. Rekonstrukce probíhá po celou dobu bez přerušení, kvůli rozsáhlému výskytu dřevomorky a následným změnám se však přibližně o tři měsíce prodlouží. Spuštění kolaudačního procesu je plánováno na podzim 2023 a po jeho úspěšném dokončení bude Ostravica otevřena veřejnosti,“ dodává Jindřich Vaněk.

Zahájení opravy komplexu předcházely rozsáhlé přípravné práce, horká fáze rekonstrukce probíhá od dubna 2022, kdy si Ostravici převzala stavební firma Bystroň. V prvním červnovém týdnu se začne s instalací konstrukcí pro nový skleněný světlík, díky němuž bude do Ostravice proudit denní světlo. Původní plechový světlík bude demontován. Zateplení budovy je hotovo a štukatérská firma v průběhu června zahájí práce na fasádě.

Novému návrhu předcházel historický průzkum

Získat podobu původního dekoru znamenalo prozkoumat dochovaná torza fasády, dobové fotografie Ostravice-Textilie i ostravské historické stavby. Této takřka detektivní práce se chopil hlavní autor předchozího i aktuálního návrhu, architekt Martin Náhlovský ze studia Master Design. „Cesta k resuscitaci původního dekoru byla náročná. V Ostravě nenajdeme stavbu, která se podobá domu F. Neumanna tvořícího nárožní část Ostravice. Vycházeli jsme proto zejména z dochovaných torz fasády, například fragmentu hlavní římsy. A vodítkem pro nás byly také dobové fotografie Ostravice. Těch ovšem není mnoho, a pokud existují, tak v nedostatečné kvalitě. I přes jmenované limity jsme nashromáždili dostatečné množství dat, které jsme využili pro odvozování a simulaci původního dekoru tak, abychom se maximálně přiblížili podobě z 30. let,“ líčí architekt Martin Náhlovský.

Na základě informací získaných z historického bádání pak bylo možné vytvořit 3D modely jednotlivých dekorativních prvků. Tento podklad při výrobě využívá firma Art Stucco z Karlových Varů, specializující se na umělecké štukatérství. „Věhlas bývalého obchodního domu dalece přesahuje hranice Ostravska a nás těší, že se můžeme podílet na vzkříšení této architektonické perly. Navržený postup rekonstrukce fasády je na české poměry unikátní, a to jak kvůli rozsahu, v jakém se budou jednotlivé dekorativní prvky zhotovovat, tak kvůli míře detailů, které se na fasádě objeví,“ uvedl jednatel společnosti Art Stucco Roman Kasparides.

Zrekonstruovaný dům již pod novou značkou – Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBIO) – poskytne prostor tvůrcům, kreativcům i startupům. Vzniknou v něm kanceláře i zázemí pro jednotlivce a velké firmy, coworking, akustické laboratoře, včetně profesionálně vybaveného nahrávacího a podcastového studia. V přízemí bude restaurace s kavárnou, otevřenou směrem k náměstí Dr. E. Beneše. V suterénu se počítá s vybudováním klubu pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Sdílejte článek