Proměny kraje
20/03/2023 Petr Sobol

Obří skleník v Karviné by se měl otevřít v roce 2028. Podívejte se, jak bude vypadat

Více než rok trvalo zvažování, přemýšlení, navrhování a plánování vzdělávacího vědecko-výzkumného parku Eden Silesia v Karviné. Nyní je hotovo, žádost o projektovou podporu byla podána.

Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenaného těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území, a také jedním ze zásadních strategických projektů Slezské univerzity, který se bude ucházet o evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci. Cílem projektu je vybudování vzdělávacího vědecko-výzkumného parku, který bude na zhruba 60 hektarech nabízet vzdělání, poučení i zábavu v oblastech zaměřených na regenerativní rozvoj krajiny a regionu nejen studentům univerzity, ale všem věkovým kategoriím od předškolních dětí po seniory. A to jak formou vzdělávání, tak i způsobem trávení volného času. Zda tento projekt, který se těší podpoře statutárního města Karviná i Moravskoslezského kraje, v žádosti uspěje, bude známo pravděpodobně na přelomu léta a podzimu.

Žádost byla dokončena, zkompletována a podána v úterý 14. března. Podání ukončilo zhruba roční maraton plánování, jednání, zvažování vizí, konzultací a debat s mnoha odborníky a partnery. Za výsledným podaným projektem stojí výchozí inspirace úspěšným projektem Eden Project v Cornwallu ve Velké Británii i práce tuzemských i zahraničních expertů, kteří pracovali na studii proveditelnosti a na architektuře parku.

V průběhu prací se měnila lokace celého parku, kdy se definitivní uspořádání posunulo blíže městu Karviná tak, aby bylo uvažovanou lávkou pro pěší přímo s městem propojeno, tak i vzhled ústřední budovy. Ta nese hrdý název Gaia (Země), její podobu vytvořilo světově známé londýnské architektonické studio Grimshaw, a je navržena jako energeticky pasivní.

Při pohledu do útrob ústřední budovy je zcela zřetelné všeprostupující téma přírody a krajiny, které jsou nejen ústředním motivem celého projektu, ale i projektem samotným.

Zcela nový a ojedinělý studijní program, který je Slezskou univerzitou pro projekt Eden Silesia připravován ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, bude vychovávat odborníky, kteří dokáží navracet přírodě její původní funkce, stabilitu i krásu.

Projektová žádost Eden Silesia se uchází o 95 % z uznatelných nákladů projektu ve výši 2,55 miliard korun. Na úhradě zbylých 5 % se budou se Slezskou univerzitou v Opavě spolupodílet město Karviná a Moravskoslezský kraj formou hodnoty pozemku, který bude do projektu vložen jako věcný vklad.

Areál by měl být otevřen v roce 2028, kdy by se mělo začít také s realizací výuky.

Sdílejte článek