Politika
18/03/2024 Jaroslav Baďura

Mladí lidé mají nespočet možností, kde prožít život. Je na nás politicích tvořit takový kraj, kde chtějí žít, říká lídr SPOLU Radek Kaňa

Ačkoli společná kandidátka SPOLU do krajských voleb nevzniká ve všech krajích země, v Moravskoslezském kraji je podle jejího lídra Radka Kani tato spolupráce přirozená.

"Lidsky nám to funguje, a to je hlavní předpoklad pro dobrou práci pro občany," říká Radek Kaňa.

Jste lídr na hejtmana koalice SPOLU, vaše tvář ale zatím nepatří mezi ty známé. S čím do volebního klání přicházíte?
Máte pravdu, že mě v tuto chvíli moc lidí nezná, na druhou stranu si neskromně myslím, že nové tváře v současné době politice jen prospějí. V Moravskoslezském kraji, vyjma šesti let strávených v Anglii, žiju celý život. Podle mého názoru „politicky stoupat“ má člověk odspodu. Již čtvrté volební období působím v komunální politice, navíc se dvanáctým rokem pohybuji v krajských komisích a mám za sebou i roky v krajském zastupitelstvu. A právě z řízení malé obce, byl jsem starostou Šilheřovic a stále jsem radním, vím, jak důležitá je spolupráce na společných cílech. V místě, kde žijete, se chcete cítit hlavně bezpečně a komfortně. Pocit komfortu znamená pro každého z nás trochu něco jiného. Pro někoho to jsou opravené chodníky a cesty, pro jiného komunitní a kulturní akce, kde se lidé setkávají a baví, pro dalšího kvalitní veřejné sportoviště, možnost procházek v přírodě, upravený veřejný prostor či dostupnost služeb. Ideální je kombinace všeho. Rozdíly jsou v tomto směru v kraji ale stále veliké. Chci, ať se lidé v celém kraji cítí dobře.

Jak vidíte budoucnost našeho kraje?
Když projíždím napříč Českou republikou, náš kraj začíná vynikat. Ostrava se stává moderní metropolí, která raketově roste co do atraktivity, a další města se také velice snaží. Projektů, které v rámci transformace ještě kraj „vystřelí“, je celá řada. Přesto se tady stále potýkáme s některými historickými předsudky, které mohou například brzdit cestovní ruch nebo mít vliv na výběr školy u studentů z jiných částí České republiky. Dalším problémem je životní prostředí. To je velké téma zejména pro mladé lidi a rodiny, které mají nespočet možností, kde svůj život prožít. My se opravdu v tuto chvíli musíme zaměřit na kvalitu života občanů, má to pro kraj násobně větší hodnotu než jeden konkrétní miliardový projekt. Aktuálně sice vylidňování kraje zastavila válka na Ukrajině, poprvé od vzniku kraje počet obyvatel statisticky roste, ale to může být pouze dočasné. Největší hodnotou našeho kraje jsou jeho obyvatelé, ti, kteří poctivě pracují, podnikají, studují, zakládají zde rodiny nebo se vracejí po zkušenostech z Brna, Prahy či ze světa zpět „domů“. A budou se sem vracet, pokud se tady budou cítit dobře. S tím samozřejmě souvisí kvalitní a dostupné bydlení pro mladé lidi, které by mělo být také jednou z priorit našeho kraje. Pokud se nám podaří využít příležitosti Státního fondu podpory investic (SFPI), který poskytne obcím a regionům v následujících dvou letech až sedm miliard korun formou dotací a zvýhodněných úvěrů právě na investice do bydlení, můžeme se stát krajem, kde bude start života mladé rodiny rázem nejlevnější. Zároveň můžeme přilákat na nabídku pracovních příležitosti studenty a mladé rodiny z jiných částí Česka. Za mě: kraj musí být hnacím motorem, aby obcím poskytl veškerou infrastrukturu a poradenství, jak tyto peníze čerpat.

Když mluvíte o životním prostředí, jak se díváte na aktuální problém heřmanické haldy?
Upřímně říkám, že mě tento problém velice znepokojuje. Všichni víme, kolik se toho pro zlepšení čistoty vzduchu a životního prostředí za posledních 30 let v kraji udělalo a pokud se rychle nevyřeší heřmanické haldy, jsme zase o velký kus zpátky. Problém hald ovlivňuje stovky tisíc lidí. Soudní spory mezi aktéry nemohou být priorita. Všichni také víme, že náš kraj trápí vylidňování a že mladí lidé a mladé rodiny mají mnoho možností, kde prožít život. Životní prostředí a zdraví je pro ně velmi důležitou hodnotou. To je druhá rovina problému.

Jste s tímto průšvihem obeznámen?
Ano, jsem a přiznávám, že vůbec není jednoduché se v dané problematice orientovat a pochopit posledních více jak 20 let probíhající sanace haldy. Přiznám se, že tohle bych jako soudce rozhodovat nechtěl. Jsem v neustálém kontaktu s panem primátorem Ostravy, představiteli krajské samosprávy a ministerstvy, řešícími tuto problematiku. A budu se opakovat, v této chvíli nemá být prioritou hledat viníky, to ať rozhodne soud, nyní je důležité okamžitě jednat a znečišťování zastavit. Musí se dokončit další dvě oddělovací stěny, plus "vyčistit“ tu, která připomíná skládku a to bez ohledu na vlastnická a jiná práva. Zdraví musí být na prvním místě.

Foto: se souhlasem Radka Kani

Má kraj nástroje, kterými by mohl věc ovlivnit?
Tlak a zprostředkování dialogu mezi zúčastněnými. Není nic horšího než nekomunikace mezi "účastníky“. I na náš impuls probíhají intenzivní jednání mezi městem, krajem, státem a Diamem. Do konce dubna je příslib představení návrhu řešení. Jsem rád, že se tomu po 20 letech konečně všechny strany intenzivně věnují. Také došlo ke zřízení expertní skupiny ze zástupců MŽP, MMR, Český báňský úřad, Česká inspekce ŹP, Krajská hygienická stanice MSK, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Magistrát Statutárního města Ostrava a Krajský úřad MSK. Na začátku dubna mají být první návrhy řešení.

Podle odborníků a dlouhodobých měření se životní prostředí v posledních letech v kraji zlepšuje. Kde vidíte rizika?
Zlepšuje, ale rizika jsou stále. Například haldy napříč celým bývalým Ostravsko-Karvinským revírem, sesuvy půdy po bývalé důlní činnosti, viz Bazaly, bývalé průmyslové parky či koksovny, které již dle mého názoru mohly být k dnešnímu dni vyčištěny. Musíme si uvědomit, že skoro šestina rozlohy našeho kraje byla postižena přímo či nepřímo, například dopravou, důlní činností. S touto zátěží se budeme prát ještě pár desítek let.

Co by se ještě mohlo zlepšit a co byste jako hejtman udělal v tomto ohledu?
Mí kolegové na kraji již postupné kroky činí. Snižuje se energetická náročnost budov, pracuje se na pell-mellu vozových parků v hromadné dopravě, jako je elektromobilita, vodík, dochází k postupné obnově krajinných prvků, například obnova alejí, stromořadí, řeší se zadržování vody v krajině. Já bych k tomu ještě přidal pomoc obcím v našem kraji řešením problematiky komplexních pozemkových úprav, které hrají nemalou roli ve zlepšování životního prostřední.

Česká populace se dožívá stále vyššího věku, ale na rozdíl od vyspělejších zemí trpíme dříve ve vyšším věku onemocněními. Jak byste v tomto ohledu postupoval?
Všichni tak nějak obecně tušíme, co je příčinou nízké kvality života ve vyšším věku v naší společnosti. Obecně špatné stravovací návyky, velká míra tolerance alkoholu, nedostatek pohybu, hodně stresu a ve vyšším seniorním věku také samota. Celý obor „longevity“ začíná být velkým světovým trendem a může přinést mnoho změn. Nejsou to však témata pouze pro soukromý sektor, je zde velký prostor pro osvětu, prevenci a motivaci občanů také ze strany samospráv.

Populace stárne - jak by kraj měl reagovat na tuto demografickou nevyhnutelnost?
Loňský rok jsme byli po dlouhé době v plusových číslech a nedošlo k odlivu obyvatelstva z našeho kraje, naopak za poslední dva roky došlo ke zvýšení počtu o zhruba 12 000 obyvatel. Samozřejmě na zvýšení má vliv také válka. Náš kraj musí neustále a systematicky pracovat na získávání kvalitních investorů přinášejících práci s vysokou přidanou hodnotou, protože jen díky tomu tady zůstanou Ti, kteří studovali naše školy. Tady navazuje modernizace studijních oborů a jejich transformace na přilákání studentů z jiných krajů, což není proces snadný, ale nutný. A pak jsme zpět v začarovaném kruhu, když tady lidé zůstanou po studiích nebo se vrátí ze zahraničí, musíme je tady udržet. K tomu potřebujeme minimálně kvalitní životní prostředí a dostupné bydlení. Na to se musíme zaměřit.

Na billboardu máte napsáno Usmějte se! Proč ne třeba Dostupné bydlení pro mladé rodiny?
Mám, je to fakt zdarma a dá se to udělat hned, zlepší vám to dokonce den. A trochu mi to v našem kraji chybí, málo se na sebe usmíváme. Chci se představit pozitivně a ne hned „prudit“ s politikou.Je zbytečné psát na billboard, že budeme opravovat cesty, zvyšovat kvalitu infrastruktury, investovat do škol, podporovat významné akce, sportovní i kulturní, vytvářet atraktivní síť podpory podnikatelů, start-upů a kraj modernizovat. To je samozřejmost. Tohle je obsahem programu každé strany a hnutí.A SPOLU tento program aktuálně také realizuje přímo ve vedení kraje. Naši krajští náměstci, zastupitelé a mí kolegové udělali velký kus práce, ve které chtějí pokračovat, kromě nich ale máme další nové tváře s dostatečnou mírou znalostí a výborných schopností pro občany kraje pracovat a zlepšovat jim kvalitu života. Stejně tak považuji za zbytečné vyhazovat peníze za volební dárečky s logem strany. Rozhodl jsem se finance na tyto „nesmysly“ vyčlenit z rozpočtu kampaně a rozdělit je těm, kteří je opravdu potřebují. A byl jsem překvapen, že kolegové mi nakonec schválili dvojnásobnou částku. Uvolnili jsme 1 200 000 korun, které půjdou na dobrou věc. Za mě skvělý start SPOLU-práce a kampaně.

Proč do toho jdete v Moravskoslezském kraji SPOLU? Ne ve všech krajích se takto rozhodli.
Lidsky nám to funguje, a to je hlavní předpoklad pro dobrou práci pro občany. Určitě nemá smysl jít do koalice tam, kde jsou mezilidské vztahy mezi kandidáty jednotlivých stran špatné. To ale není případ našeho kraje.Hlavní myšlenka SPOLU se pod tíhou celostátní politiky vytratila - tou je totiž SPOLU-práce. U nás funguje na mnoha místech kraje, kde jsme ve vedení obcí i měst, není to jen „volební projekt“. Já jsem byl dlouhá léta fotbalovým trenérem, takže bych to popsal asi takto - jsem si vědom, že nejdeme do voleb v pozici lídra tabulky a porazit soupeře nebude vůbec jednoduché, ale máme silný mančaft, držíme SPOLU, bez boje se nevzdáme. Lidé volili SPOLU v roce 2021 ve volbách do poslanecké sněmovny s určitou důvěrou, tu teď u některých voličů vládní koalice ztrácí. Naším úkolem je přesvědčit, že v kraji je SPOLU pořád volitelné uskupení, že tady tvrdě pracujeme, držíme se programu. A náš program není “anti-babiš” ani “anti-okamura”, stojí za námi kvalitní projekty, poctivá práce. Politikaření od nás nečekejte.

Vrátím se k vám: mediálně jste opravdu téměř „nepolíbený“, pokuste se shrnout svůj životopis do jednoho odstavce.
V Ostravě jsem vystudoval matematiku a informatiku na Přírodovědecké fakultě. Odmala miluji sport, jak jsem už zmínil, část svého života jsem působil i jako fotbalový trenér. Vyučoval jsem v Šilheřovicích a byl jsem učitelem také v Londýně. Poté jsem se už věnoval práci pro občany, tedy politice, a to jak v obci Šilheřovice, tak i na kraji. Nyní jsem třetím rokem náměstkem ministra vnitra ČR. Jsem šťastně ženatý, s manželkou vychováváme dvě děti, a také se staráme o sedmiletou fenku zlatého retrívra Bellu.

Takže se taky vlastně chcete vrátit domů, do svého kraje?
Nikdy jsem se neodstěhoval. Šilheřovice jsou můj domov, mám zde svou rodinu, většinu přátel, cítím se tady nejlépe. A chtěl bych, aby se v kraji cítili „doma“ všichni jeho obyvatelé a nepřemýšleli o trvalé změně. To je hlavní vize, s níž o post hejtmana usiluji.

Sdílejte článek