Proměny kraje
12/01/2024 Petr Sobol

Kraj podpoří další znevýhodněné oblasti, rozdělí mezi ně 12 milionů

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj našel ve svém rozpočtu 12 milionů, aby mohl přispět také obcím, které v programu na podporu znevýhodněných oblastí skončily pouze jako náhradníci.

V červnu minulého roku kraj podpořil osm obcí, kterým rozdělil skoro dvacet milionů, dalších osm obcí zůstalo „pod čarou“ jako náhradníci. Nakonec se podařilo podpořit i je. Celkově tak Moravskoslezský kraj obcím na Bruntálsku a Vítkovsku přispěl na rozvojové projekty 32 milionů korun. Tuto pomoc zopakuje i v tomto roce, v rozpočtu je do programu připraveno dalších dvacet milionů korun, obce si o krajskou podporu mohou požádat až do 12. dubna.

„Znevýhodněné oblasti našeho regionu podporujeme už od roku 2017. Naším cílem je systematicky zvyšovat tamní životní úroveň, aby lidé tyto oblasti neopouštěli, aby zde setrvávali, vychovávali děti, pracovali a zůstávali součástí komunity. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výstavba dětského hřiště v Nových Lublicích, rekonstrukce školy v Melči, oprava hasičské zbrojnice v Moravici nebo úpravy veřejných prostranství obcí Rusín, Vysoká a Slezské Rudoltice. Alokace pro rok 2023 původně pokryla pouze polovinu žádostí, které jsme obdrželi, jsem ráda, že se nám v krajském rozpočtu podařilo najít další prostředky, abychom nakonec mohli vyhovět všem žadatelům, kteří splnili dotační podmínky,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a vysvětlila, že cílem krajského programu je zkvalitnit občanskou vybavenost a doprovodné služby v menších obcích Osoblažska a Vítkovska a pomoci napravit strukturální postižení tamní ekonomiky. Výsledkem má být posílení stability osídlení.

Každá obec může získat až 3 miliony korun, nutná je ovšem její finanční spoluúčast na projektu. Krajský program totiž pokrývá obcím do tisíce obyvatel 80 %, větším obcím 70 % nákladů. Další podmínky programu včetně výčtu obcí Osoblažska a Vítkovska, které se do programu mohou zapojit, jsou k dispozici na stránkách kraje, kde je také zveřejněn seznam podpořených projektů.

„V roce 2024 na tento úspěšný dotační program navazujeme, v krajském rozpočtu máme na podporu znevýhodněných oblastí vyčleněno dalších dvacet milionů korun. V tomto týdnu jsme zahájili příjem žádostí,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Sdílejte článek