Komentáře
20/03/2024 Lukáš Kubík

Investování Lukáše Kubíka. Finanční gramotnost v Česku, klíč k prosperitě nejen v době krizí

Jako finanční a realitní konzultant s téměř dvacetiletou praxí v oboru jsem už s klienty zažil nemálo ekonomických výkyvů a proměn, které měly významný dopad na životy jednotlivců i firem.

I díky tomu, že jsem se stal v roce 2012 lektorem finanční gramotnosti a mám za sebou stovky proškolených lidí od magistrátů přes školy až po firmy, měl jsem k tomuto důležitému celospolečenskému problému ještě blíž, než je tomu u řady dalších konzultantů. Finanční gramotnost je na školách stále považována za okrajovou věc.

Důraz na rozvíjení těchto dovedností je zatím opravdu jen zanedbatelný. Ve firmách se obdobná školení a témata mohou zdát jako zdržování od produktivní práce. Jen málo majitelů firem vnímá, že se tato dovednost stává klíčovou nejen pro naši osobní prosperitu a bezpečnost, ale i pro udržitelný rozvoj firem jako takových. O celé naší společnosti ani nemluvě.

Kdy jindy, když ne teď?

Společnost se potýká s ekonomickými výzvami. A bohužel až ve chvílích krizí se lidé začínají více zajímat o ekonomické pojmy a jejich vliv na každodenní život. Inflace, úrokové sazby, monetární politika – to vše jsou termíny, které se z učebnic ekonomie přesouvají do našich životů. Když vidíme, jak rychle se mohou naše finanční podmínky změnit, začínáme si klást otázky, jak můžeme naše majetky a úspory lépe chránit a zároveň je třeba i bezpečně navýšit. V rámci dlouholetého působení v této oblasti se mi opakovaně potvrzuje, jak mohou být znalosti v oblasti finanční gramotnosti nejen přínosné, ale přímo zásadní. Předejde se tak mnoha problémům. Zkrátka prevence a finanční gramotnost jdou ruku v ruce. A pokud je náš přístup proaktivní, můžeme efektivně čelit nejen osobním finančním krizím, ale i širším ekonomickým turbulencím.

Finanční gramotnost jako celospolečenské úsilí

Je nezbytné, aby se finanční gramotnost stala prioritou v celé společnosti. Ve školách by mělo jít o základní pilíř vzdělání. Děti a mladí lidé by měli odcházet do života s pevnými znalostmi o správě osobních financí, chápání trhu a investování. V podnicích by mělo být pochopení finančních principů a jejich vlivu na firemní výsledky považováno za základ úspěchu. Zaměstnanci, kteří rozumí finančním souvislostem, mohou přispět k lepším výsledkům a udržitelnému růstu podniku.

Firemní finanční koučink

Nabídka finančních koučů, kteří by byli zaměstnancům k dispozici pro konzultace týkající se nejen firemních, ale hlavně osobních finančních otázek, by mohla mít revoluční dopad. Tímto přístupem by se zvýšila celková finanční gramotnost zaměstnanců a zároveň posílila vazba mezi nimi a firmou. To by vedlo k jejich větší loajalitě a spokojenosti v práci.

Výzva k akci

Díky tomu, že jsme odborníci v oblasti financí a realit, máme jedinečnou příležitost a zároveň povinnost vzdělávat, inspirovat a podporovat ostatní v rozvoji jejich finanční gramotnosti. Jsem přesvědčený, že klient je vždy na prvním místě a že naším společným cílem je prosperita a úspěch pro všechny. Pojďme se tedy společně aktivně zapojit do rozvoje této gramotnosti. Můžeme tak vytvořit silnější, stabilnější a prosperující společnost, ve které se každý může opřít o znalosti, které jsou v dnešním ekonomickém prostředí potřebné. Povinností škol, firem a celé společnosti je pracovat na tom, aby byla finanční gramotnost nejen předmětem diskusí, ale stala se naším životním stylem.

Autor je oblastním ředitelem Broker Consulting

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama