Komentáře
26/02/2024 Lukáš Kubík

Investování Lukáše Kubíka. Nastavme si společně cíle pro rok 2024

Grafika: Magazín PATRIOT

​Společně s tím, jak odstartoval nový rok, je důležité, abyste si stanovili cíle, které vás letos posunou opět vpřed. A to jak v osobním, tak profesním životě. V oblasti financí a správy rodinného majetku mohou být cíle obzvláště důležité.

Důvod je jasný. Cíle mají dlouhodobý dopad na vás a vaši rodinnou finanční stabilitu. Použitím metody SMART (Specifické, Měřitelné, Dosažitelné, Relevantní, Časově ohraničené) můžete své cíle lépe formulovat a opravdu jich také dosáhnout.

Specifické cíle: Místo toho, abyste usilovali jen o „zlepšení finanční situace“, určete si specifický cíl – například že ušetříte 100 000 Kč na rodinnou dovolenou nebo se do konce roku zbavíte z pětiny svého drahého dluhu. Čím jasnější a konkrétnější vaše cíle budou, tím lépe můžete plánovat a činit konkrétní kroky k jejich dosažení.

Měřitelné cíle: Ujistěte se, že jsou vaše cíle měřitelné. Co to znamená? Měly by mít jasná kritéria úspěchu. Ukažme si vše na příkladu. Pokud je vaším cílem investování na důchod, měli byste si určit, kolik peněz si budete měsíčně odkládat. Nabízí se třeba možnost využití dlouhodobého investičního produktu (DIP) s vazbou na to, jakou výši prostředků budete na tomto účtu ve stáří potřebovat.

Dosažitelné cíle: Váš cíl by měl být ambiciózní, zároveň ale realistický. Pokud máte omezený příjem, nemusí být dosažitelné, abyste ročně ušetřili milion korun. Místo toho se zaměřte na menší cíle, které vás k dlouhodobému finančnímu cíli přesto postupně posunou.

Relevantní cíle: Ujistěte se, že jsou cíle vzhledem k vaší osobní a rodinné situaci relevantní. Například pokud plánujete rodinu, může být řešením, když se zaměříte na vytvoření fondu pro vzdělání dětí nebo investování do většího bydlení.

Časově ohraničené cíle: Každý cíl by měl mít svůj časový limit. To vám pomůže udržet se na správné cestě a poskytne dostatečnou motivaci. Můžete si třeba stanovit, že do šesti měsíců ušetříte určitou sumu peněz.

Podle těchto SMART kritérií si tak lze nastavit vlastní osobní cíle. S klienty se přitom díváme na různé cíle. Každému z nich totiž přikládáme jinou prioritu. Ukažme si, jaké cíle bývají ty nejčastější.

Nastavení rodinného rozpočtu: Vytvoření a dodržování rodinného rozpočtu je základním krokem k lepší finanční pohodě. Co se tím rozumí? Jedná se mimo jiné o sledování výdajů, snižování zbytečných nákladů a zvyšování hodnot na investičních účtech.

Důchodové plánování: I když může být důchod ještě daleko, je důležité začít plánovat co nejdříve. Co pro to můžeme udělat? Například přezkoumat stávající strategie a případně zvýšit příspěvky v návaznosti na to, jaké jsou aktuální změny v legislativě. Zapomenout bychom rozhodně neměli ani na možnost využití zajímavých daňových úlev nebo příspěvků zaměstnavatele v rámci investičních nástrojů zařazených do DIP.

Vzdělávací fond pro vaše děti: Pokud máte děti, vytvoření fondu pro jejich vzdělání může být dalším z důležitých cílů. Například v podobě pravidelných investic, které jsou určené pro budoucí školné. V takovém případě může být dosažitelným cílem třeba i studium na zahraniční škole.

Investice do nemovitostí: Rodiny, které uvažují, že své portfolio letos rozšíří o investiční nemovitost, nebo to v budoucnu plánují, mají nejvyšší čas využít časového okna. Peníze jsou naštěstí na trhu stále ještě dostupné a nemovitosti relativně levné. Aktuální situace jim tak může v budoucnosti přinést zajímavý výnos.

Dluhová strategie: Pro rodiny s existujícími dluhy může být prioritou jejich snížení, nebo restrukturalizace. To zahrnuje například přepracování splátkového plánu nebo konsolidaci dluhů pro lepší správu.

Zapamatujte si, že klíčem k úspěchu je nejen vytrvalost, ale i pravidelné přehodnocování, plánování a přizpůsobování vašich cílů tak, aby odrážely změny ve vašem životě a finanční situaci na trhu. S tím vším by vám měli pomoci nezávislí profesionálové prostřednictvím podrobných finančních plánů a pravidelného servisu. Díky tomu si pak můžete být jistí, že dosáhnete finanční stability a prosperity. A to nejen v roce 2024. Věřím, že se vám bude dařit.

Autor je oblastním ředitelem Broker Consulting

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama