Komentáře
28/01/2024 Lukáš Kubík

Investování Lukáše Kubíka. DIP: Důležitá investice, ale i nutná podpora finanční gramotnosti a osvěty

Grafika: Magazín PATRIOT

Když jsem do finančního oboru před 18 lety vstupoval, tak se intenzivně řešilo, co je třeba udělat s důchodovým systémem. Za tu dobu se o těchto naprosto zásadních tématech bohužel zatím spíše jen mluví, než koná.

Každý den se s klienty bavíme o jejich budoucnosti, každý den jim připomínáme, že se o sebe budou muset jednou postarat sami. Nemohou se spoléhat na někoho, kdo je už tak poměrně zadlužen a neumí tento problém již více než 20 let vyřešit. V Česku, stejně jako ve většině rozvinutých zemí, se nacházíme na prahu zásadních demografických změn.

Stárnutí populace a klesající porodnost před nás klade závažné otázky: Jak se na důchod připravit? Kdo a jak bude v budoucnu financovat důchodový systém? Odpovědí na tyto problémy, ale také výzvou pro každého z nás, je vstup Dlouhodobého Investičního Produktu (DIP) na penzijní scénu.

Zodpovědnost jednotlivce

Je nezbytné, abychom si uvědomili, že stát nebude schopen zajistit budoucím generacím stejnou úroveň důchodů, jakou mají dnešní senioři. Individuální spoření a investice se proto také stávají klíčovými pro to, abychom si udrželi životní standard i v pozdějším věku. DIP přináší možnost, jak si lze vytvořit finanční rezervu s podporou státu. Je to ale také nástroj, který vyžaduje dlouhodobou disciplínu a plánování.

Plánování a finanční gramotnost

Aby byl DIP efektivní, je třeba se zaměřit také na zvýšení finanční gramotnosti obyvatel. Problémem školství není jen jeho podfinancování. Jde o celkové řešení toho, co se na školách děti učí. A finanční gramotnost, kterou mají v osnovách na zhruba 4 vyučovací hodiny za rok, tím určitě není. Jako lektor finanční gramotnosti mám přímou zkušenost s rozvojem finančních dovedností nejen u dětí a mladistvých, a nejen na školách. Můžu říct, že je to někdy opravdu smutný pohled. Například u těch, kteří končí poslední ročník učiliště a měli by se z nich stát živnostníci, nemají ponětí ani o nákladech a ani o odvodech a povinnostech ke státu. Často v nich vidíte spíše jen budoucí dlužníky, protože nejsou na podnikání většinou vůbec připraveni. Na živnostníky, kterým není vtloukáno – již od počátku do hlavy, že si musí na důchod nutně odkládat, čeká v důchodu velký šok. Porozumění základním finančním principům a schopnost plánovat a spravovat osobní finance jsou zásadní pro to, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí nejen k tomu, jak a kolik spořit na důchod, ale i k tomu jak nepadnout do dluhové spirály. Důchodci, kteří nebudou mít dostatek prostředků, budou patřit k nejohroženější skupině.

Dlouhodobá investice vs. okamžité potřeby

V dnešní době levného dopaminu, pro níž je typický tlak na okamžité uspokojení vlastních přání a tužeb, je těžké spotřebu odkládat. Přesto je důležité, abychom se pokušení utrácet snažili odolávat. Místo toho bychom měli především systematicky investovat. Vklady do DIP a jiných nástrojů by přitom neměly být vnímány jako zátěž, ale jako investice do vlastního budoucího komfortu. Investiční produkt, který mohou lidé využít k daňovým odpočtům a zaměstnavatelé jako benefit, tady v takové podobě jako právě zmiňovaný DIP opravdu chyběl. Velmi málo lidí má stále přehled o tom, kolik peněz je potřeba, aby měli dopředu nachystáno. Jen málokdo si navíc uvědomuje, že to má být částka v řádu miliónů, a ne pouze několika set tisíc. To však bez investic půjde velmi těžko. Spousta lidí si kvůli tomu, že neinvestuje, v důchodovém věku zajede tak maximálně na Mácháč.

Solidarita mezi generacemi

Současně s tím je důležité si uvědomit, že důchodový systém není izolovaným mechanismem. Funguje na principu solidarity mezi generacemi. Aktivní pracovní populace přispívá na důchody současných seniorů. Jak se ale mění demografická struktura, musíme přemýšlet o tom, jak bude tato solidarita v následujících desetiletích udržitelná.

Závěr a výzva k osobní zodpovědnosti

Vstup DIP do domácího penzijního systému představuje výzvu pro každého z nás. Jednak k tomu, abychom se stali aktivními účastníky ve vlastním finančním plánování a dále proto, abychom se naučili své finance spravovat, uvažovat dlouhodobě a připravit se na budoucnost, která nemusí být tak štědrá jako minulost. Bez adekvátní finanční gramotnosti nemusí řada občanů plně pochopit, jak DIP funguje a jaké jsou jeho výhody a rizika. To může vést k nízké účasti veřejnosti na celém programu a nevyužití jeho potenciálu. Sečteno a podtrženo: jde především o to, jak chceme žít ve stáří a jaký životní standard si přejeme udržet. Je na čase přestat se spoléhat výhradně na stát a začít jednat – v náš prospěch i ve prospěch budoucích generací.

Autor je oblastním ředitelem Broker Consulting

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama