Společnost
06/10/2020 Jan Valtr

​Zdravotnictví se začíná dostávat do centra zájmu mladých lidí, říká ředitel zdravotnické školy

Jsou to už tři roky, co do nově zřízené Střední zdravotnické školy AGEL v Ostravě-Koblově nastoupili první studenti.

Vyzpovídali jsme jejího ředitele Vladimíra Januse.

Vladimír Janus. Foto: AGEL

Česko dlouhodobě trápí nedostatek zdravotnického personálu. V čem je problém? Mladí lidé už nemají zájem studovat příslušné obory?
Ano, to je dlouhodobý problém českého zdravotnictví. Zájem o studium zdravotnických oborů je ale značný a při otevření školy nás překvapil.

Nedostatek zdravotnického personálu je ovlivněn mnoha faktory. Podle mého názoru sice máme dostatek vystudovaných absolventů zdravotnických oborů, ale v minulosti jsme nebyli schopni je motivovat k následné práci ve zdravotnictví.

Zájem o práci ve zdravotnictví ovlivňují také široké možnosti dalšího studia na vysokých školách a nepřeberné možnosti cestování a poznávání světa, které mají mladí lidé.

Pokud už do zdravotnictví zamíří, celá řada absolventů, hlavně z příhraničních oblastí, využívá otevřeného pracovního trhu v rámci Evropské unie a možnosti zaměstnání ve zdravotnictví s nadstandardním finančním ohodnocením.

Na druhou stranu je potřeba uvést, že se v této oblasti situace v Česku zlepšuje a věříme, že i díky posledním událostem v souvislosti s koronavirovou pandemií se dostává zdravotnictví do středu pozornosti i mladých lidí.

Máte přehled o tom, kolik vašich studentů hodlá v oboru zůstat?

Zřizovatelem školy je skupina AGEL, nejúspěšnější poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. Škola byla založena s myšlenkou vychovat zdravotnický personál nejen pro skupinu AGEL, ale samozřejmě i další státní a nestátní zdravotnická zařízení.

Od třetího ročníku nabízíme studentům zaměstnanecká stipendia a musíme konstatovat, že tam je ze strany žáků očekávaný zájem o působení ve zdravotnictví po ukončení školy.

Letos budou na vaší škole maturovat první zdravotníci. Co se vám za čtyři roky existence povedlo? Jakou cestu jste ušli?

Můžu říct, že jsme hrdí na to, že se nám povedlo během tří let vybudovat od základů, dá se říct na zelené louce, školu, která získala dobré jméno mezi uchazeči o studium na střední škole.

Školu velmi kvalitně zařízenou kmenovými a odbornými učebnami a nadstandardně vybavenou moderními výukovými pomůckami a modely. Školu se stabilním pedagogickým sborem. Mezi vyučujícími jsme přivítali i řadu odborníků ze zdravotnických zařízení, kteří předávají zkušenosti podle své specializace. Třeba v první pomoci, mikrobiologii nebo komunikaci s nemocným.

To vše se povedlo cílevědomou, odpovědnou a poctivou prací jak vedení školy, pedagogů a ostatních zaměstnanců, tak hlavně za velmi silné ekonomické podpory zřizovatele, společnosti AGEL.

Během pár let jste otevřeli i vyšší odbornou školu zdravotnickou a detašované pracoviště v Českém Těšíně. Jak se vám podařila tak rychlá expanze? To je skutečně tolik zájemců o zdravotnické obory a dostatek odborného personálu?

Naším cílem již při zřízení školy bylo zajistit absolventům možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole. Zájem žáků o studium zdravotnických oborů na střední škole nás mile překvapil, takže otevření vyšší odborné školy bylo od počátku naší prioritou. Jsme rádi, že se nám to povedlo v tak krátkém čase. Možnost dalšího studia můžeme nabídnout již našim prvním absolventům, tedy v příštím roce.

K otevření pobočky v Českém Těšíně nás vedl zejména zvýšený zájem o studium zdravotnických oborů v tomto regionu a samozřejmě i zájem zástupců města, kteří velmi uvítali rozšíření nabídky středních škol.

Kolik teď máte žáků a v jakých oborech?

V denní formě studuje v oborech střední zdravotnické školy celkem 407 žáků, z toho 196 v Ostravě a 211 v Českém Těšíně. Jsou to obory praktická sestra, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent. Do historicky prvního maturitního ročníku nastoupilo 88 studentů.

Jak těžíte z toho, že skupina AGEL provozuje také nemocnice, polikliniky, lékárny a laboratoře? Co to pro studenty znamená při studiu?

Velká nabídka zdravotnických zařízení v rámci skupiny AGEL je pro nás velké plus. Již od prvního ročníku navštěvují žáci dle zaměření různá odborná pracoviště v nemocnicích, včetně laboratoří, formou exkurzí. Převážná část výuky probíhá přímo v nemocnici.

Máme obrovskou výhodu, že naši žáci mohou realizovat souvislé praxe v zařízení nejblíže svému bydlišti, ať už to je v Ostravě, Novém Jičíně, nebo Třinci, a to i podle svého budoucího zaměření.

Totéž se týká i laboratoří. Dobře nastavená spolupráce se projevila i v době pandemie, kdy řada našich žáků vypomáhala jak na odběrových místech nebo na odděleních, tak v laboratořích. I v době prázdnin. Žáci tím získali velmi cenné zkušenosti z provozu zdravotnických zařízení.

Výsledkem spolupráce je pak, a to chceme všichni, bližší sepětí teorie s praxí, nadstandardní přístup k žákům, sounáležitost se silným zaměstnavatelem nebo poznávání svého budoucího pracoviště.

Jaký byl pro vás školní rok zakončený koronavirovou pandemií? Už jste zmínil, že vaši studenti pomáhali s odběry. Poznamenala pandemie zdravotnické školy ještě nějak jinak?

Loňský rok byl opravdu těžký, zvláštní i poučný. Situace kolem koronaviru změnila vyučování. Plánovali jsme pozvolné zavedení výuky prostřednictvím elektronického systému Moodle. Distanční výuka vše urychlila a učitelé se museli naučit komunikovat, učit i zadávat domácí úkoly na dálku.

Díky projektu Šablony II jsme byli schopni vybavit naše pedagogy novými notebooky, které jsou k této výuce nezbytně nutné. I pro žáky vznikla zcela nová situace, ale mohu říct, že po počátečním období nejistoty se výuka stala přehledná a naši žáci se až na velmi málo výjimek aktivně zapojili.

Zkušenosti z online výuky míníme zařadit do výuky natrvalo, například při online testování, výuce studentů vyšší odborné školy nebo u dálkových forem studia.

Situace byla náročná, ale využili jsme toho, že škola byla bez žáků. Provedli jsme řadu úprav a oprav, které by během běžného školního roku zrealizovat nešlo. Výměnu oken, datových rozvodů, vybavili jsme školu novým nábytkem i informačním panelem.

Nicméně to, co našim žákům chybělo a nešlo plně nahradit, byla praktická výuka. Proto po zahájení školního roku vedly první kroky žáků maturantů přímo do nemocnice, ať už v Ostravě, Českém Těšíně, Třinci nebo Zvolenu, kde realizují souvislou odbornou praxi v rámci projektu Erasmus+.

AGEL

Skupina AGEL je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Provozuje síť nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti, další specializovaná zdravotnická zařízení a zdravotnickou školu. Zaměstnává celkem 13,5 tisíce osob.

Pozn. red.: Fotografie vznikly před zavedením povinnosti používat ve školách ochranné prostředky dýchacích cest.

Sdílejte článek