Nejnovější zprávy: Zámek Kunín zaplavily tisíce květů. Začala výstava Růže pro hraběnku Začala oprava trati z Dětmarovic k polským hranicím za 3 miliardy

OSTRAVA-JIH

​Zastupitelé Ostravy-Jihu schválili rozpočet na příští rok i účelové dotace

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na svém dnešním zasedání schválili rozpočet pro rok 2020 ve výši 1,29 miliardy korun.

Ilustrační foto: Archiv

Odsouhlasili také finanční podporu projektů v celkové výši bezmála čtyři miliony korun. Z této částky půjde pro rok 2020 do oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 3,55 milionů korun. Na projekty z oblasti sociální péče pak dalších téměř tři čtvrtě milionu korun.

„Městský obvod bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 1,29 miliardy korun. Počítáme s příjmy 0,98 miliardy korun, výdaje by pak měly dosáhnout 1,29 miliardy korun. Rozdíl, tedy 0,31 miliardy korun, pokryjeme z úspor minulých let,“ uvedl místostarosta Otakar Šimík, odpovídající za úsek financí a rozpočtu.

Účelové dotace na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže finančně podpoří městský obvod Ostrava-Jih v roce 2020 celkovou částkou 3.552.000 Kč, což je o 300 tisíc více než vloni. Dalších 713 tisíc korun je určeno pro projekty z oblasti sociální péče.

Stejně jako v předchozím roce byly dotace schváleny již v prosinci, aby mohly jednotlivé organizace čerpat přidělené prostředky hned na začátku ledna. Kompletní přehled jednotlivých organizací, včetně výše dotace přidělené pro konkrétní projekt, bude k dispozici na webových stránkách obvodu.