Proměny kraje
11/10/2019 Tomáš Svoboda

Vysoké pece budou zachráněny. V Dolních Vítkovicích vznikne nové státní muzeum

V Dolních Vítkovicích bude v horizontu sedmi až osmi let realizován projekt s názvem Museum+, který využije stávající sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění.

Bude se jednat o státní příspěvkovou organizaci, která vznikne díky revitalizaci vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí Národní kulturní památky Dolní Vítkovice.

Na vzniku nového státního muzea, které bude vůbec prvním svého druhu na území Ostravy, se v pátek shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní Vítkovice (DOV). Konkrétně uzavřeli memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu.

"Proměna Dolních Vítkovic je jedním z nejvýznamnějších infrastrukturálních kulturních počinů v naší vlasti po roce 1989. Jsou nejnavštěvovanější mimopražskou atraktivitou, což novému muzeu zajistí okamžitou publicitu i zájem veřejnosti," uvedl ředitel DOV Petr Koudela.

Věří, že Museum+ vhodně doplní otevřený a dynamický programový koncept "Živého města" v srdci Ostravy.

V prostorách vysokách pecí se mají v budoucnu vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a bohužel nejsou přístupné veřejnosti.

Celkové náklady, které jsou zatím odhadované na 2,5 miliardy korun, i možné termíny realizace určí studie proveditelnosti, kterou již zadal ke zpracování Moravskoslezský kraj.

"Vznik nového muzea jako unikátního výstavního a vzdělávacího konceptu s přispěním světových kurátorů, ve kterém budou zpřístupněny sbírky národních i zahraničních muzejních institucí, je bezesporu krok správným směrem," řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že hotovou studii proveditelnosti kraj předá ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu.

Na jeho náročnost upozornil vizionář a zakladatel Dolních Vítkovic Jan Světlík, podle kterého měla být záchrana vysokých pecí 4 a 6 už před lety vůbec prvním projektem v rámci DOV. Ze zamýšlené konverze prostor pro potřeby Ostravské univerzity však z různých důvodů sešlo.

"Jedná se o dlouhý a složitý projekt, který bude vyžadovat odborné stavební průzkumy i rozsáhlou sanaci konstrukcí," zmínil Světlík, podle kterého je dokončení projektu reálné za sedm až osm let.

Jak primátor Tomáš Macura, tak ministr kultury Lubomír Zaorálek poukázali na to, že stát čerstvou dohodou vyslal jasný signál zájmu o dění v regionu, vůči kterému se v minulosti choval spíše macešsky.

"To musí skončit, státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme systém změnit. Když se podíváte na areál Dolních Vítkovic a na to, jakou přeměnou prošel, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl k záchraně průmyslového dědictví, které nám tady zůstalo,“ dodal ministr kultury.

Ministerstvo kultury ČR dosud zřizuje celkem 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, čtyři v Brně, jedno v Olomouci. Další jsou pak například v Táboře, Chrudimi či v Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě.

Sdílejte článek