Společnost
18/06/2016 Jaroslav Baďura

Výročí: 18. června 1884 se v Nižních Lhotách narodil patriot Ervín Tengler

Dne 18. června 1884 se v obci Nižní Lhoty (okres Frýdek-Místek) narodil Ervín Tengler. Od roku 1918 působil na obecných a měšťanských školách v Muglinově a ve Slezské Ostravě.

Zajímal se o vlastivědu, historii a národopis Ostravska a Slezska. Ve druhé polovině 30. let krátce pracoval v Archivu města Ostravy jako městský kronikář. Výsledky svých výzkumů publikoval.

Osudy Těšínska a Karvinska od pravěku spolu s pověstmi z Orlovska, Frýdecka, Jablunkovska a Ostravska zachytil v publikacích Těšínsko v historii a pověstech (1935) a Ostravsko v historii a pověstech (1938).

Zabýval se nejstaršími dějinami Jablunkova, Slezské Ostravy, Přívozu a Muglinova. Řada jeho drobnějších vlastivědných a národopisných článků byla uveřejněna v Poledním ostravském deníku a dalších novinách a časopisech.

Zemřel 28. června 1944 ve Slezské Ostravě.

Sdílejte článek