Společnost
22/12/2023 Petr Sobol

Vlakové nádraží v Ostravě-Vítkovicích čeká proměna za více než 400 milionů

Foto: se souhlasem Správy železnic

Správa železnic vypsala další tendr na celkovou rekonstrukci rozsáhlé památkově chráněné budovy. Tentokrát se jedná o vrcholné dílo architekta Josefa Dandy z roku 1967 v Ostravě-Vítkovicích.

Cílem stavby je její komplexní obnova a nové uspořádání vnitřních dispozic s důrazem na komerční využití. Součástí prací bude také rozsáhlá renovace obvodového pláště, skládajícího se z takzvaných boletických panelů. Plánuje se i vylepšení přednádražního prostoru.

Památkově chráněný objekt nádraží v Ostravě-Vítkovicích už nevyhovuje současným potřebám. Připravovaná modernizace přinese kompletní obnovu a nové využití pro současný provoz naddimenzované budovy.

„Rekonstrukce výrazně zvýší komfort pro cestující a zároveň vytvoří nové prostory pro komerční využití. Zaměříme se na exteriér i interiér budovy. Okna a obvodový plášť se vymění, využijí se moderní a esteticky odpovídající materiály,“ přibližuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zateplení objektu bude z vnitřní strany, aby se nenarušily fasádní plochy s původním obkladem. Renovace interiéru budovy proběhne v souladu s požadavky památkářů, zachovají se stávající materiály a umělecká výzdoba.

V přízemí se budou nacházet kanceláře a pokladny dopravců, infostánek města Ostravy, sociální zázemí pro zaměstnance a technologické prostory. Bude zde také nová čekárna pro cestující. V dalších dvou nadzemních podlažích vzniknou prostory pro obchod a služby a kanceláře. Bezbariérový přístup na nástupiště zajistí výtah, nádraží dostane nový orientační a informační systém.

Součástí projektu je také instalace stojanů na kola a vytvoření parkovacích ploch pro automobily, včetně nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. Vše proběhne v úzké spolupráci s městskou částí Ostrava-Vítkovice, která bude spolupracovat na revitalizaci přednádražního prostoru.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 340 624 763 Kč. Zahájení stavby se předpokládá v dubnu příštího roku, dokončení za dva roky. Celkové investiční náklady dosahují výše 404 miliony korun.

Staniční část, obdobně jako v Havířově, se zmodernizuje v rámci navazujícího projektu. Jedná se o stavbu Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou, která se bude týkat nejen příslušných traťových úseků, ale především samotné vítkovické stanice. Zahájení této investice se plánuje na druhou polovinu roku 2026 s dokončením v roce 2029.

Sdílejte článek