Společnost
14/07/2016 Jaroslav Baďura

Univerzita obnoví unikátní pavilon Slezského spolku pro chov ryb

Slezská univerzita v Opavě zahájí rekonstrukci bývalého pavilonu Slezského spolku pro chov ryb v Opavě situovaného ve vnitrobloku univerzitní budovy na Hauerově ulici.

Práce na objektu zahájí dodavatelská stavební společnost snesením a otevřením její střešní plechové věžičky.

Rozebrání objektu je nezbytným krokem, jímž se zahájí záchrana této památky a návrat jejího vnějšího vzhledu do původní podoby, jakou známe z dobových fotografií.

Pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě založeného v roce 1879 sice nebyl ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou, jedná se však o ojedinělý dochovaný hmotný doklad chovu ryb v rámci Slezska a připomenutí někdejšího spolkového života, a jako takový se v minulosti stal předmětem zájmu části opavské veřejnosti.

Současný stav pavilonu. Foto: SLU

Současný stav pavilonu. Foto: SLU

Investiční projekt Slezské univerzity v Opavě počítá s obnovou této drobné, typologicky unikátní památky, která byla předchozím majitelem přebudována na garáž, se záměrem jejího využití pro volnočasové aktivity studentů. Rozpočet na stavební práce spojené s obnovou původního vzhledu činí 2,5 milionů korun.

Akademická obec Slezské univerzity v Opavě k celé akci přistupuje nejen s respektem vůči odkazu našich předků, ale také s pocitem zvědavosti. Nebývá neobvyklé, že v podobných objektech zanechali jejich stavitelé vzkaz dalším generacím.

Nelze proto vyloučit, že stavebně dosud nezasažená střecha pavilonu může ukrývat například dokumenty z doby svého vzniku či drobné mince podobně, jako tomu bylo v nedávné minulosti při rekonstrukci špice věže opavské Hlásky.

Sdílejte článek