Proměny kraje
18/11/2018 Jan Smekal

Unikátní alej v Radkově bude žít dál. Doplnily ji nové lípy

Zástupci Moravskoslezského kraje v Radkově společně s místními obyvateli vysadili osmnáct nových líp a zajistili tak další budoucnost aleji, která tady stojí už téměř dvě stě let.

Po dlouhých letech debat a sporů se Moravskoslezskému kraji podařilo dohodnout s představiteli obce Radkov, spolkem Arnika, Lesy ČR a silničáři na budoucnosti historického stromořadí, dát mu šanci na další rozvoj a přitom zajistit bezpečnou dopravu.

Alej, která byla v roce 2003 registrována jako významný krajinný prvek, je unikátní nejen svým věkem, ale i vzhledem - mladé lípy byly předpěstovány pravděpodobně v místním zámeckém statku a vysázeny neobvyklým způsobem - dva i tři kmínky těsně vedle sebe, aby se srostly v jeden.

Je velmi úzká. I když stromy mají za sebou odborné ozdravné zásahy, trpí silniční dopravou. Projíždí se tudy velmi špatně, řidiči mají výhrady k bezpečnosti provozu.

„Obec Radkov si velice váží, že Moravskoslezský kraj po velmi dlouhém jednání nehodil za hlavu problém zdejší lipové aleje. K vysazení nových líp jsme využili také toho, že v současnosti slavíme výročí 100 let od založení Československé republiky. Je to první krok k tomu, abychom za dvacet či třicet let, až staré lípy doslouží, mohli rozšířit úzkou cestu a přitom se už mohli pyšnit novou alejí,“ uvedl starosta Radkova Petr Dubový.

Podle ředitele krajského ředitelství Lesů ČR ve Frýdku-Místku Jana Ševčíka je určitě dobře, že se při tak významných výročích sázejí stromy a aleje. „Lípa je náš národní strom, takže jako lesáci jej takto vnímáme. Část této aleje stojí na pozemcích, které obhospodařujeme, takže tento projekt vysazování líp a aleje podporujeme,“ zdůraznil Ševčík.

„Vnímám to jako velikou připomínku staré, historické aleje, jejíž stromy už při prvním pohledu nejsou v nejlepším zdravotním stavu a dá se očekávat, že po nějakém čase bude nutné je vykácet nebo dojde k nějakému přirozenému rozpadu. Proto je dobře, že se vysazují stromy nové a alej tak bude obnovená nebo zachovaná,“ pokračoval.

Jak dlouho ještě budou stát staré stromy, v jejichž těsné blízkosti v Radkově vysázeli ty nové, však momentálně nikdo přesně neví. „Lípy se mohou dožívat až tisíce let. Bude záležet na tom, jak se o ně budeme starat. Pokud je budeme postupně sesazovat, ořezávat, tak tady mohou klidně stárnout až po pařez. Mohou tady klidně stát ještě dalších několik stovek let,“ popsala Marcela Klemensová ze spolku Arnika.

„Jsou ale oslabeny nejen stářím, ale vším, co se tady s nimi dělo. Jsou blízko silnice a její letní a zimní údržba se na nich negativně podepsala. Představovala zásah do jejich kořenového systému, takže nám mohou neočekávaně vypadávat, jak se nám už u několika líp stalo. Vypadaly tady před dvěma nebo třemi lety samy od sebe,“ upozornila.

„Výsadba nových stromů se v současnosti často používá. Funguje to i v mnoha jiných částech republiky, že staré stromy ještě dožívají na svých původních místech a vedle nich se zasazují jejich následovníci, kteří je mají doplnit a v budoucnu nahradit. Typickým příkladem je třeba alej u Mikulova, která se nachází u silnice první třídy. I ta se dosazuje novými stromy,“ přiblížila Klemensová s tím, že nové stromky budou potřebovat příkladnou péči, a to hlavně zálivku. „Dále také výchovné řezy, aby z nich jednou byly krásné stromy v této aleji.“

Ze záchrany aleje má velikou radost také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Projednávali jsme nejrůznější alternativy, včetně požadavku vysadit nové stromy na stejném místě a postavit drahý silniční obchvat obce. Nakonec jsme došli k závěru, že je kvůli dopravním předpisům obtížné obnovit alej v původní linii a nesmírně nákladné vybudovat novou komunikaci. Staré stromy, u kterých to ještě půjde, proto necháme dožít, nové dřeviny jsme už sadili paralelně se stávající alejí, ale v dostatečné vzdálenosti od silnice,“ vysvětlil hejtman.

„Přál bych si, aby se mladým stromkům dařilo a byly tu ozdobou alespoň stejně dlouho jako tisíciletá Klokočovská lípa. Ta je totiž stejného druhu,“ dodal Vondrák.

Sdílejte článek