Společnost
13/10/2019 Tomáš Svoboda

Snažím se držet kurz, říká architekt Pleskot. Připravuje stezku z Dolních Vítkovic do centra

Už od roku 2009 se architekt Josef Pleskot podílí na projektu Dolních Vítkovic (DOV). Nyní pracuje na studii, která řeší propojení oblasti s centrem Ostravy.

Za uplynulých deset let se podle úspěšného architekta podařilo mnoho rozhodujícího vykonat.

Pleskot konkrétně navrhoval hlavní stavby jako multifunkční halu Gong, Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum U6.

Stojí také za současnou podobu památkově chráněného objektu, který koupil písničkář Jaromír Nohavica pro klub Heligonka, a je i spoluautorem návrhu pobočky Národního zemědělského muzea, která má být otevřena na jaře příštího roku.

"Dolní oblast se otevřela veřejnosti jako regulérní město, jako veřejný prostor, který byl obsazen klíčovými společenskými, vzdělávacími i užitkovými stavbami. Jakoukoliv příležitost utužující tento stav se snažím reflektovat a nastavený kurz stále připomínat a držet, neboť je zjevné, že je správný," uvedl architekt.

Jak dále upřesnil prostřednictvím tiskové zprávy vydané ostravským magistrátem, zatím se nepodařilo realizovat propojení DOV s Ostravou.

"Přitom v DOV je k tomu vše nachystáno. Proto velmi vítám, že jsme s městem nastartovali spolupráci, jejímž cílem je překonání bariér území a napojení oblasti na síť cyklostezek města,“ doplnil Josef Pleskot.

Stezka by měla stát 40 až 50 milionů

Součástí studie, kterou připravuje, bude řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. V úvahu přichází využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do DOV, nebo varianta vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty.

Stezka by tak přivedla cyklisty až do samého centra Dolních Vítkovic v blízkosti Světa techniky.

Studie by měla být hotová na přelomu ledna a února příštího roku, na ni naváže příprava projektové dokumentace. Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace, pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy 1,96 milionu korun.

Cena vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby, které by se měly pohybovat mezi 40 až 50 miliony korun a je stanovena v souladu s honorářovým řádem České komory architektů. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2021.

"Město Ostrava systematicky budovalo a dále buduje rekreační zónu podél řeky Ostravice a spolek DOV vytvořil z chátrajícího průmyslového komplexu unikátní centrum s nadregionálním významem. Propojením centra s DOV pro cyklisty a pěší se zabýváme dlouhodobě," připomenula náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová s tím, že první myšlenka přemostění v místě popílkovodu vznikla již na jaře 2016.

Sdílejte článek