Společnost
19/06/2020 Petr Broulík

​Slezská Ostrava ocenila zachránce života, bojovnici s nemocí, violoncellistu i pivovarníky

Například za záchranu lidského života, za šíření dobrého jména obvodu, za úspěchy a zásluhy v oblasti sportu či kultury a dalších oblastech ocenila včera radnice Slezská Ostrava celkem třináct obyvatel svého obvodu.

Slavnost se uskutečnila v obřadní síni radnice a ocenění předal starosta Richard Vereš, místostarosta Vladimír Lyčka a místostarostky Hana Heráková, Dagmar Macháčková a Ivona Vaňková.

Ocenění si odnesl jako první pan Otmar Koudelný, který je dlouhodobým dárcem krve a absolvoval už více než 250 odběrů krve a krevní plazmy. Za záchranu lidského života radní Slezské Ostravy ocenili dobrovolného hasiče z muglinovské jednotky Kamila Čajana.

Tento hasič byl loni svědkem dopravní nehody, neváhal ani vteřinu a pomohl zraněné osobě, která byla zaklíněna v havarovaném voze. Poskytl jí první pomoc a vyčkal s ní až do příjezdu záchranné zdravotní služby. Tím Kamil Čajan významně přispěl k záchraně jejího života.

Ivo Adámek je rovněž dlouholetý dobrovolný hasič a získal od radních ocenění za šíření dobrého jména Slezské Ostravy. Do letošního roku působil jako starosta okrsku 2 a člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů Ostrava. Ivo Adámek pracuje nejen s jednotkou, ale také s dětmi a mládeží.

Za rozvoj sousedského života si ocenění Slezské Ostravy odnesl Jindřich Karkoška, který je předsedou spolku Zvěřinské údolí. Se svým okolím rozvíjí sousedskou komunitu, organizuje akce pro děti i dospělé. Mezi nimi třeba i úklidové brigády.

Za dobrovolnickou činnost radnice ocenila Josefa Holberga, který celý život působí v tělovýchovné jednotě Sokola Koblov. Řadu let tam byl funkcionářem i trenérem žákovského družstva oddílu kopané a jako dobrovolník vede děti a mládež ke sportu a aktivnímu využívání volného času.

Za oblast volného času si ocenění odnesla Silvie Šeděnková, která řadu let organizuje aktivní využití volného času dětí a mládeže, pravidelně pořádá tuzemské i zahraniční dětské tábory, ale i karnevaly, lampionové průvody, dětské dny nebo hasičské soutěže.

Jarmila Chlopková získala ocenění v oblasti vzdělávání. Je ředitelkou mateřské školy Zámostní. V mateřské škole zavedla například cizojazyčnou výuku s rodilým mluvčím a během 44 let své praxe ve školství využívá širokou škálu zkušeností. Svou práci vnímá jako poslání.

Radnice ocenila v oblasti sociální a zdravotní paní Zdeňku Hyvnarovou, která sama prodělala závažné onemocnění a poté se rozhodla pomáhat dalším lidem, kteří řeší obdobné zdravotní problémy, a předává jim své zkušenosti.

V oblasti kultury si odnesl ocenění profesor Jan Hališka, významný violoncellista, hudební pedagog a manažer. Devět let byl ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava, hudbě zasvětil celý svůj život a více než dvacet let dramaturgicky ovlivňuje kulturní život v městském obvodě, například organizuje komorní koncerty v obřadní síni slezskoostravské radnice.

Radnice ocenila i společnost ISSA CZECH s.r.o. a to za ekonomický rozvoj v oblasti malých a středních podniků. Tato společnost je v posledních letech i provozovatelem Heřmanického pivovaru, v němž vaří vlastní pivo a to významně prezentuje městský obvod.

Letos společnost koupila zchátralý objekt někdejší heřmanické prodejny potravin, v níž chce své podnikání rozšířit. Ocenění si za společnost převzali Michal Kolesár a Lubomír Noga.

Radnice ocenila i společnost CONTERA za ekonomický rozvoj v oblasti velkých podniků. Tato společnost v minulosti například vybudovala průmyslovou zónu v Ostravě-Kunčičkách a nyní připravuje výstavbu průmyslové zóny v Hrušově.

Tato společnost tak napomáhá nejen přílivu podnikatelských subjektů a kapitálu do Slezské Ostravy, ale také vytváření nových pracovních míst. Ocenění převzal za společnost CONTERA pan Tomáš Jirků.

V oblasti sportu získala ocenění obvodu Nela Kapcová, úspěšná florbalistka z prvoligového klubu FCB Ostrava, která je držitelkou Českého poháru za rok 2019 a zároveň reprezentuje ve florbalu Českou republiku jako členka národního týmu.

Sdílejte článek