Nejnovější zprávy: Moravskoslezské firmy řeší kvůli brexitu hlavně logistiku ​Bronislav Poloczek, svérázný milovník života z Horní Suché

Byznys

Ostravská huť dál snižuje emise, investovala 107 milionů do odsíření koksovny

Další významnou ekologizační investici dokončila ostravská huť ArcelorMittal Ostrava, součást skupiny Liberty Steel, která uvedla do provozu nový odkyselovač a odháněč amoniaku za 107 milionů korun.

Huť ArcelorMittal Ostrava uvedla do provozu nový odkyselovač a odháněč amoniaku (Foto: AMO)

Obě nová zařízení jsou součástí procesu odsíření koksárenského plynu na koksovně.

Původní zařízení bylo v provozu od roku 1998 a potřebovalo obnovu. Investice ve výši 107 milionů korun společně s instalací nové vestavby v sekci jemné dovypírky sulfanu zmodernizovala technologii odsíření a umožnila snížit obsah sulfanu v koksárenském plynu pod 300 mg/m3.

Modernizace proběhla za provozu a trvala osm měsíců.

„Nové technologie nám umožní snížit emise sulfanu na méně než 300mg, což je 40 % pod emisním limitem stanoveným na základě BAT, tedy nejlepších dostupných technik,“ vysvětlil v tiskové zprávě Kamil Kičmer, ředitel koksovny ostravské huti.

Koksárenský plyn, který vzniká při výrobě koksu, používá huť jako palivo pro další provozy, čímž šetří neobnovitelné zdroje energie. Před použitím jako náhrada zemního plynu se musí surový plyn zbavit nežádoucích látek, mezi než patří i amoniak a sulfan.

To obstará tzv. mokrá vypírka v sirovodíkové a amoniakových pračkách, na níž se podílejí také nově instalovaná zařízení odkyselovače a odháněče amoniaku, kde probíhá regenerace vypíracích roztoků.

„Investice do snížení obsahu sulfanu v koksárenském plynu se projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech provozech, které plyn používají jako palivo, tedy v energetice, ve válcovnách nebo u ohřívačů vzduchu pro vysoké pece,“ dodal Kičmer.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu.

Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6 300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun.

Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Od 1. července 2019 huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 tisíci zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na šesti kontinentech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.