Společnost
24/10/2020 Jaroslav Baďura

Ostrava má vizi rozvoje: investice do zastavěného území, nikoli rozpínání města do krajiny

​Městský ateliér prostorového plánování a architektury představil výsledek své celoroční práce.

Jedná se o Vizi prostorového rozvoje Ostravy, nástroj vycházející ze strategického plánu města, který bude pomáhat uvádět do života klíčové městské projekty. Poslouží jako podklad pro rozhodování politikům, úředníkům, projektantům či developerům.

Vize prostorového rozvoje je postavena na maximu informací, které o městě lze v tuto chvíli získat. To zaručí, že její budoucí rozvoj nebude založen na nereálných plánech, ale na dlouhodobě platných a udržitelných principech. Na její tvorbě se podílela celá řada odborníků různých profesí.

Vize prostorového rozvoje Ostravy navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy, jeho priority a strategické cíle rozvíjí a převádí do prostoru města. Základ Vize tvoří data a informace.

Jak tvrdí urbanisté z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), nejprve je totiž důležité město poznat a pochopit, zjistit, kde jsou jeho silné stránky a jaké má slabiny. Městský ateliér proto téměř rok shromažďoval, analyzoval a zpracovával všechny dostupné údaje o Ostravě.

Data poskytla celá řada institucí z různých oblastí, k dispozici byly údaje historické i aktuální. Nyní se staly základem průběžně aktualizované a doplňované databáze, se kterou bude MAPPA pracovat. Vize prostorového rozvoje Ostravy je nástroj, o který se vedení města může opírat při rozhodování o směřování investic, zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží, regulaci soukromé výstavby a podobně.

„V každé době města pečlivě zvažují, do čeho investovat, ekonomické krize tu potřebu jen posilují. Aby byly finance vynakládány co nejefektivněji, je zapotřebí mít dobrý plán a správné podklady pro rozhodování. Ostrava už plán svého rozvoje má, zná své priority. Díky Vizi prostorového rozvoje Ostravy má nyní i nástroj, který pomůže konkrétní záměry v praxi vyhodnocovat a případně směřovat tak, aby měly pro město co největší dopad. Budeme si umět odpovědět na otázky, do jakých lokalit a na jaké projekty mají investice cílit přednostně,“ řekla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

K Vizi dále uvedl ředitel městského ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil: „Vytvořili jsme nástroj, který nám bude účinně pomáhat při rozvoji Ostravy. Víme například, kde má nevyužité nebo nefunkční plochy. Na základě dat a celé metodiky se dokážeme na konkrétní místo podívat a vytvořit analýzu toho, co dané místo potřebuje a jaké vlivy tam působí. Budeme mít podložené argumenty pro doporučení, jaké záměry je zde vhodné realizovat a jaké by naopak mohly být škodlivé.“

Vizi představuje městský ateliér veřejnosti formou výstavy. Ta na dvanácti velkoformátových plátnech a doprovodných ilustracích ukazuje vybraná data o městě, jak s nimi lze pracovat a jaké z nich plynou principy pro rozvoj Ostravy, aby byla městem vitálním, obytným a udržitelným. Prezentace výstavy proběhne, kvůli aktuálním omezením souvisejícím s epidemií koronaviru, postupně on-line formou prostřednictvím krátkých videí, která budou zveřejněna na facebookovém profilu MAPPA.

„Ostrava má řadu kvalit, na které jsme chtěli upozornit. Z pohledu dopravy je to například snadná dostupnost rychlostních cest pro téměř všechny obyvatele. Takovýto benefit jiná velká města nenabízí. Jiným příkladem jsou přírodní kvality. Máme zde neobvykle pestrou mozaiku přírodně cenných míst, která je tvořena jak kousky původní přírody, tak místy, která vznikla jen díky činnosti člověka. Cílem výstavy je však především ukázat základní principy, kterými se při dalším stavebním rozvoji má Ostrava řídit. Jedině tak můžeme hodnoty, které zde máme, chránit a využívat plně možností, které nabízí,“ doplnil Ondřej Vysloužil.

Doplnil ho Pavel Řihák, architekt a urbanista městského ateliéru MAPPA: „Na všech dvanácti zobrazovaných plátnech se potvrzuje jeden hlavní princip – nutnost směřování investic dovnitř současného zastavěného území, místo rozpínání města do krajiny. Povede to k vytváření kompaktního města, k intenzivnějšímu využití vnitřních prostorových rezerv, odstraňování bariér, zlepšení využívání brownfieldů a omezení zastavování krajiny. Umožní to Ostravě růst a současně si uchovat dostupnou a kvalitní přírodu.“

Vize prostorového rozvoje Ostravy není uzavřený dokument. Město je pulzující organismus a všechny jeho části jsou propojené a proměňují se. A společně s tím se budou zpřesňovat i témata Vize. Bude doplňována o narůstající znalosti a bude reagovat na nové výzvy, kterým město musí čelit.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvková organizace města Ostravy. Byl založen 1. 7. 2019 a od října téhož roku jej vede jeho ředitel Ondřej Vysloužil. Jedná se o hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Jedním z prvních úkolů městského ateliéru bylo vytvořit Vizi prostorového rozvoje Ostravy.

Sdílejte článek