Společnost
17/01/2023 Petr Sobol

Ostrava bude mít novou záchytku, nahradí bývalou ubytovnu sester

Městská nemocnice Ostrava buduje ve svém areálu novou protialkoholní záchytnou stanici, vznikne v nevyužívaném objektu na Hornopolní ulici, který dříve sloužil jako ubytovna sester.

Zařízení bude mít deset lůžek, tedy o dvě více než stávající stanice. Přestavba a úpravy budou stát 31,2 milionu korun včetně DPH. Uhrazeny budou z dotací Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Realizátorem je vítěz veřejné zakázky společnost Ridera Stavební. Přestavba již byla zahájena a skončit by měla po sedmi měsících v srpnu 2023.

Protialkoholní záchytná stanice (PZS) začne nové prostory využívat po dokončení stavebních a dispozičních úprav v přízemí budovy. Objekt dostane nový kabát, bude kompletně zateplen obvodový plášť, dojde k výměně oken, dveří i střešní krytiny.

„Stávající prostory, které jsou v současné době umístěny mimo areál nemocnice v Kafkově ulici, již neodpovídají platné legislativě a nevyhovují prostorovým potřebám provozu ani kapacitou. Výhledově budou upraveny pouze pro potřebu Centra duševního zdraví, které už část objektu využívá. Po navýšení kapacity a přestěhování do nového zázemí dojde také k rozšíření provozní doby tak, aby byl co nejméně vytěžován náš urgentní příjem,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

PZS je speciální zdravotnické zařízení určené pro krátkodobý pobyt a detoxikaci intoxikovaných lidí, kteří pod vlivem alkoholu nekontrolují své chování, ohrožují sebe nebo jiné lidi, popřípadě majetek a vzbuzují veřejné pohoršení. Tyto osoby jsou k pobytu přijímány po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Přijetí na protialkoholní záchytnou stanici vždy indikuje lékař.

Ve všední dny funguje v omezeném provozu, a to vždy od 16 do 7 hodin. O víkendech a ve státní svátky pak nepřetržitě. Mimo provozní dobu jsou klienti odesíláni do okolních protialkoholních stanic v Karviné, Frýdku-Místku či Opavě. V případě ohrožení na zdraví zůstávají na urgentním příjmu MNO.

V roce 2020 zaznamenala ostravská PZS 1324 záchytů, o rok později jich bylo 1377 a v roce 2022 se jednalo o celkem 1251 ošetřených. Roční náklady na její provoz byly loni celkem 14,75 milionu korun. Předloni (2021) činily náklady na její provozování 13,3 milionu korun. Poplatek je nyní 2000 korun za pobyt. Zaplatí ho ale asi jen pětina klientů.

Ve stejném objektu na Hornopolní ulici najde své nové zázemí také nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která na Ostravsku funguje již 30 let. Podporuje rodiny, manželské a mezilidské vztahy, děti a mladé lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. Budova, ve které je Centrum v nájmu do konce roku 2024, se nachází v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V souvislosti s koncepcí celého areálu bude objekt odstraněn.

Vzniká projekt a připravuje se podání žádosti na vydání stavebního povolení a žádosti o evropskou dotaci, hotovo bude letos na jaře. Předpokládané náklady na realizaci jsou 54 milionů korun, zhotovitel vzejde z veřejné zakázky. Samotná rekonstrukce je plánována od října 2023 do konce roku 2025. Projekt bude financován vícezdrojově, převážná část nákladů by měla být pokryta finančními prostředky z vyhlášené evropské dotace ITI (Integrovaná teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti).

Protože se organizace nezabývá jen sociálními službami, ale také celou řadou vzdělávacích, prorodinných a preventivních aktivit, nemalou část celé investice musí jako nezpůsobilé náklady zaplatit sama. Celkem 12 milionů korun bude postupně splácet s podporou dárců, větších sponzorů či nadací. K tomuto cíli má zpracován fundraisingový plán. Přispět lze prostřednictvím sbírkového účtu nebo účastí na připravovaných benefičních akcích.

Centrum realizuje preventivní programy na prvním i druhém stupni základních škol, organizuje přednášky a kurzy, poskytuje Poradnu pro vztahy a rodinu, nabízí rodinné konzultace a mediace. Aktivity připravuje také pro seniory s cílem rozvoje jejich společenských kontaktů a prevence osamělosti. Velká část aktivit je věnována pěstounům, poručníkům a dětem v pěstounské péči.

Sdílejte článek