Společnost
03/05/2022 Petr Sobol

Opavský Ostroj vybuduje za 10 milionů korun vlastní fotovoltaickou elektrárnu

Strojírenská firma Ostroj bude využívat zelenou energii z vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 480,5 kWp.

Elektrárna, která vyroste na střeše jedné z jejích výrobních hal, bude uvedena do provozu na začátku roku 2023. Celková hodnota investice dosahuje 10 milionů korun.

Fotovoltaická elektrárna je navržena na špičkový výkon 480,5 kWp a za rok by mohla vyrobit až 486 MWh „zelené“ elektřiny, což pro srovnání postačuje k pokrytí spotřeby 200 rodinných domů za rok. Využití elektrické energie ze slunce ušetří až 492 tun emisí CO2 ročně oproti odběru elektřiny z „klasických“ zdrojů a při svém maximálním výkonu pokryje více než desetinu denní spotřeby firmy během pracovních dnů

„Výstavba první fotovoltaické elektrárny v areálu naší společnosti je jedním z projektů zaměřených na snižování dramaticky rostoucích nákladů na energie, zajištění částečné energetické soběstačnosti a v neposlední řadě přispěje ke snížení vlivu naší provozní činnosti na životní prostředí., V následujících letech plánujeme instalovat solární panely na střechy dalších objektů v areálu naší společnosti. Správní rada společnosti schválila záměr na výstavbu další fotovoltaické elektrárny o výkonu 1000 kWp, kterou plánujeme zrealizovat nejpozději do konce roku 2023,“ popisuje Aleš Martínek, generální ředitel společnosti Ostroj.

Střešní fotovoltaický systém bude složen z 1092 solárních panelů o celkové rozloze 2373 metrů čtverečních. Jeden panel bude mít výkon 440 Wp. Plánovaná účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii u navržených fotovoltaických panelů, které budou umístěny na střeše výrobní haly divize Hydraulika, dosahuje až 20,2 procent (běžně používané fotovoltaické panely mají účinnost v rozmezí 12–17 procent).

Do své první fotovoltaické elektrárny bude česká strojírenská společnost Ostroj investovat celkem 10 milionů korun, zhruba sedm milionů korun z vlastních prostředků, zbylou část nákladů pokryje z fondů Evropské unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. První energii ze slunce má v plánu opavská firma využívat nejpozději od ledna 2023.

Příprava a realizace investičních projektů na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách výrobních a skladových hal jsou výsledkem spolupráce společnosti Ostroj s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Sdílejte článek