Komentáře
16/04/2024 Tomáš Buchwaldek

Networking Tomáše Buchwaldka. Renesance firemních hodnot

Grafika: Magazín PATRIOT

Hodnoty jsme zaváděli a pojmenovali už cca před více než 10 lety, kdy jsme začínali podnikat. Byli jsme tak naučeni z neziskovky AIESEC a dělat cokoliv bez hodnot nám zkrátka přišlo jako sci-fi. Bez nich to zkrátka nejde.

A musím přiznat, že nám hodnoty neskutečně pomohly. S mým podnikatelským „bratrem“ Martinem jsme se za celou tu dobu neměli v podstatě šanci pohádat. A to jsme řešili i šílené situace a průsery. Možná je to tím, že jsme si dosti podobní a určitě i tím, že jsme si dobře stanovili a okolíkovali „hřiště“, ve kterém se chceme pohybovat, a hrát hru jménem business. Hodnotami.

Vše více méně fungovalo do doby, do kdy jsme byli schopni jako sluníčka svítit na všechny lidi ve firmě. Jamile jsme museli začít budovat struktury, začalo se to tak trochu zadrhávat.

Potřebovali jsme renesanci hodnot.

Ani ne je nějak změnit, ale zkrátka do nich lidi více vtáhnout. Náš klasický postup byl, že jsme je každému dali přečíst, během výběrka uchazeče i konfrontovali s jeho hodnotami. Všem se to líbilo. Ale ve výsledku to nestačilo.

Hodnoty pro nově příchozí byly na začátku sice vykomunikovány, ale pokud jsme člověku nebyli nablízku a nedostával okamžitou zpětnou vazbu, často se rozplizly jako pára nad hrncem.

Zjistili jsme, že hodnoty nestačí sepsat a chovat se podle nich jako majitelé nebo CEO. Hodnoty musejí opravdu všichni žít a setkávat se s jejich důsledky v každodenní práci.

Začali jsme tím, že v každé naší firmě jsme zadali všem sepsat jaké hodnoty si myslí, že jsou pro nás skutečně důležité + jak se konkrétně projevují. Tak jsme sesbírali hodnoty, které lidi reálně vnímají a ne ty, které máme napsané na stěně.

Pak jsme si s Martinem sedli a všechny výstupy ze všech firem sesumírovali na jeden papír A4 s tím, že k dané hodnotě jsme dopsali i to, jak se projevuje a kde ji najdeme v systému řízení.

Např. hodnota Zákazník na 1. místě se projevuje tím, že když nevíme, jak se rozhodnout, rozhodneme se ve prospěch zákazníka, ne nás. Ačkoliv na tom budeme třeba ztrátoví. Například v naší účetce neporadíme klientovi stát se plátcem DPH, ačkoliv se mu to nemusí úplně vyplatit, nám však ano, jelikož bychom si jej lépe nacenili. A v systému řízení se hodnota projevuje třeba tím, že na schůzkách s klientem se pravidelně ptáme na zpětnou vazbu, hodnotíme NPS, citové konto a ptáme se na reference a doporučení.

Tuto A4-ku jsme vzali na výjezdní poradu s management týmem, kde jsme si ji ještě utřepali o další konkrétní příklady, situace a nástroje.

Pak jsme se lidí ve firmách zeptali znovu. Každý měl napsat ještě jednou vnímanou hodnotu s tím, jak se u nás projevuje. Potom jsme jim rozdali vytvořenou A4ku hodnot, kde své lístečky přilepovali. Bylo krásně vidět, se kterými hodnotami jsme v intenzivnějším soužití a s kterými ne.

Opět jsme vše doplnili o podněty lidí a na závěr společně provázali 5 hodnot do jednoho příběhu:

Dáváme zákazníka na 1. místo, jednáme v jeho zájmu. Abychom jeho požadavky uspokojili, musíme mít v sobě podnikavost = myslet ve velkém a makat na sobě. Nejsme v tom sami, jako jednotlivci, ale potřebujeme spolupráci. Jednáme a fungujeme jako tým a nebojíme se uvádět věci do praxe = DO IT. Abychom spolu dobře fungovali, musíme mezi sebou i na venek dodržovat sliby. Vše dává teprve smysl, pokud je to udržitelné.

Hodnoty jsme ve výsledku obsahově téměř vůbec nezměnili. Změnili jsme jejich formu, zpřesnili pojmenování a pořadí. S odstupem času vidím, že nebyl pro nás důležitý až tak ten výsledek, ale hlavně cesta a zapojení lidí do této cesty. Lépe si už umíme představit co daná hodnota konkrétně znamená.

Hodnoty potřebujeme dostat všude – do náboru, adaptace, rozvoje, odměňování, ukončování, k dodavatelům, odběratelům. Nejsou sluníčkovým nástrojem, ale businessovým.

Stálo to hodně času a energie, ale stálo to za to. Tohle si zkrátka musíme asi každý odmakat.

Autor je zakladatelem Patriotů MSK

Sdílejte článek