Byznys
14/01/2016 Jaroslav Baďura

Moravskoslezský kraj spustil jako první v zemi unikátní systém elektronických nákupů

Přes 600 proškolených zaměstnanců kraje a výhled na úsporu přes 9 milionů korun v prvním roce. To přinesl už v této chvíli unikátní systém na řízení nákladů, který se Moravskoslezský kraj jako vůbec první kraj v ČR rozhodl v polovině roku 2015 zavést.

Koncem dubna 2015 kraj učinil další krok v rámci strategie zavádění korporátního řízení do veřejné správy. Jako vůbec první kraj v České republice spustil komplexní systém elektronických nákupů, a to nejen pro krajský úřad, ale především pro všechny příspěvkové organizace řízené krajem.

„Moravskoslezský kraj je prvním v České republice, který tento systém zavedl. Společně s organizacemi kraje tak hledáme úspory zefektivňováním nákupů a využíváním nových technologií, a ne jen různými škrty v rozpočtech. Naším cílem je využití ušetřených finančních prostředků pro další rozvoj organizací,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Složitá analýza nákupů, nastavení metodického řízení, příprava nákupního portálu a jeho propojení s již dříve zavedeným komunikačním nástrojem Portál kraje, ale především první výběrová řízení s využitím elektronických aukcí a hodnocení kvality vysoutěženého zboží, aby organizace mohly nakupovat například kancelářské potřeby a úklidové prostředky nejen za výhodné ceny, ale také v potřebné kvalitě.

Za pouhých 7 měsíců zvládl krajský úřad ve spolupráci s poskytovatelem systému, společností eCENTRE, úspěšně připravit a zavést projekt a také seznámit všech 223 organizací s tím, jak systém funguje. Od září do listopadu pak bylo na nakupování položek, vysoutěžených v e-aukcích, přes tento systém proškoleno přes 600 zaměstnanců krajských organizací.

„Společnost eCENTRE společně s interním týmem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vytvořila v loňském roce unikátní nákupní systém, který už v tuto chvíli využívají všechny krajské příspěvkové organizace. Unikátnost systému spočívá jak v rychlosti jeho přípravy a uvedení do skutečné praxe, tak v možnostech, které má management kraje díky systému k dispozici,“ řekl ředitel společnosti eCENTRE Petr Kostelný.

Unikátní je systém jak z pohledu řízení nákupů zapojených organizací, motivování vedoucích pracovníků případně tvorby rozpočtů pro další období, tak ve vytvoření finančních úspor, které nákupní systém do této chvíle přinesl v oblasti nákupu kancelářských potřeb a drogistického zboží.

„Značné úspory pak systém může přinést do budoucna v dalších průřezových, ale také specifických nákupech. Věříme, že se v blízké době podaří zavést obdobný systém i do jiných územně samosprávných celků, měst či obcí, a tím bude možné ušetřené prostředky využít v oblastech, kde jsou potřeba, a kde se jich dlouhodobě nedostává,“ dodal Petr Kostelný.

„Nákupní systém je rozhodně velkým úspěchem. Tak rychle, jak vznikl, stává se nedílnou součástí života krajských organizací. Jen za první dva měsíce, kdy běžel testovací provoz systému, objednaly organizace přes nákupní portál zboží v hodnotě téměř dvou milionů korun. Při průměrných úsporách kolem 15 procent, kterých bylo dosaženo ve velmi úspěšných aukcích, to už dnes, kdy teprve spouštíme systém do ostrého provozu, znamená faktické úspory v řádech statisíců korun. V roce 2016 by tak kraj a jeho organizace měly ušetřit přes 9 milionů korun,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Dodal, že nejvíce se do nákupů zapojila například Správa silnic MSK, Nový domov Karviná nebo SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava.

Sdílejte článek