Proměny kraje
01/03/2024 Petr Sobol

Moravskoslezský kraj má nový atlas, nabízí konkrétní data o regionu

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Více než stovku tematických map z nejrůznějších oblastí nabízí nový elektronický Atlas Moravskoslezského kraje.

Obsahuje data o regionu a jeho struktuře, podnikatelské sféře, fakta o zdravotnictví, kultuře, školství, životním prostředí nebo například dopravní infrastruktuře. Věnuje se i vývoji počtu obyvatel či trhu práce. Informace přehledně nabízí prostřednictvím map, grafů, schémat, nechybí v něm ani fotografie nebo doprovodné texty. Zdarma je k dispozici na webu Moravskoslezského kraje.

„V novém atlasu najdete o našem kraji nejen nejzákladnější fakta o jeho charakteru, přírodě a obyvatelstvu. Nabízí celou řadu dalších informací, které mohou být zajímavé například pro potenciální investory, podnikatele nebo i studenty. Například v oblasti zdravotnictví informuje o všech zdravotnických zařízeních v regionu, počtu stomatologických ambulancí nebo lékáren v jednotlivých obcích. Nabízí podrobná data i z celé řady dalších oblastí, takže nabízí komplexní přehled nejdůležitějších informací,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že se jedná už o druhé vydání atlasu. První verze byla zveřejněna před třemi lety.

„V novém vydání atlasu jsou veškerá data aktualizovaná, a navíc rozšířená například o tématiku pohybu obyvatel. Lze vyčíst, do kterých částí kraje obyvatelé přicházejí, nebo která území se nám vylidňují. Atlas se nově věnuje například průmyslovým parkům nebo adaptaci na změnu klimatu. Je to velmi zajímavý zdroj konkrétních informací přehledně rozdělených do šesti tematických kapitol. K dispozici je zdarma na webu kraje ke stažení v plném rozlišení, nebo je do něj možné nahlédnout v interaktivní podobě,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Kapitola Podnikavý a inovativní kraj přináší informace o firmách, podnicích, průmyslových zónách, ale také třeba o hospodaření obcí. Vzdělaný a zaměstnaný kraj nabízí data o školách, stavu vzdělanosti, ale také nezaměstnanosti. Obsahuje mapy věnující se populačnímu vývoji, Kapitola Čistý a zelený kraj obsahuje data za znečištění ovzduší, produkci odpadů, informuje také o chráněných územích nebo brownfieldech. V této části jsou například k dispozici informace o vlnách veder v regionu.

„Kapitola Zdravý a soudržný kraj informuje o počtech lékařů, ambulancí, výjezdových stanovišť záchranné služby, nabízí i sociální témata, jako jsou domovy pro seniory, ale také třeba údaje k exekucím. O stavu silniční a železniční sítě, intenzitě dopravy, nehodovosti, ale také o kriminalitě nebo třeba pokrytí území internetovým připojením se dozvíte v části Propojený a chytrý kraj. Poslední kapitola Atraktivní a kulturní kraj se věnuje technickým a kulturním památkám nebo třeba cyklotrasám a ubytovacím zařízením,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková a doplnila, že interaktivní atlas vytvořili pracovníci krajského úřadu z odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s oddělením geoinformatiky. Atlas Moravského kraje je zdarma ke stažení v plném rozlišení v pdf verzi, k dispozici je také v interaktivní podobě na krajském webu. Struktura atlasu vychází stejně jako jeho první vydání ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027.

Sdílejte článek