LEGENDY MHD
17/09/2018 Admin PATRIOT

Legendy ostravské dopravy: Přívěs "jelčak" jezdil až do roku 1981

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Ke zdolávání vysokých přepravních nároků byly v Ostravě provozovány autobusy (a počátkem šedesátých let krátce i trolejbusy) s přívěsy.

První dva přívěsy typu PRK 6 byly pořízeny za války ještě k autobusům Škoda 706. Od padesátých let následovaly dodávky přívěsů D 4 a prostornějšího B 40 od různých výrobců i nákup ojetých vozidel od jiných dopravců.

Po zastavení výroby přívěsů v Československu byly od roku 1965 pořizovány přívěsy typu PO 1E, vyráběné automobilkou v polském Jelczi, kterých Dopravní podnik města Ostravy do roku 1975 zařadil do provozu pod čísly 1155 až 1226 celkem 72 kusů.

Svým tvarem tato vozidla nezapřela příbuznost s československým autobusem RTO, který se v Polsku montoval na základě mezistátní úmluvy.

Právě soupravy autobusů Škoda 706 RO a později RTO, respektive Jelcz s přívěsy o celkové délce téměř 20 metrů, byly pro ostravskou městskou dopravu 50. až 70. let velmi typické.

Zajímavostí byla úprava přívěsů pro provoz bez průvodčího s blokováním dveří ovládaným dálkově řidičem. Od konce 70. let byly soupravy autobusů s přívěsy na nejfrekventovanějších trasách postupně nahrazovány článkovými vozidly, s posledními přívěsy jsme se mohli setkat na lince číslo 33 ještě v roce 1981.

Po zachování autobusu Škoda 706 RTO ve sbírce ostravských historických vozidel se zrodila myšlenka dokumentovat celou tuto soupravu i s přívěsem.

Jelikož se ale žádný vhodný ostravský vůz nedochoval, je tento typ zastoupen vozidlem odkoupeným v roce 1994 od olomouckého ČSAD, kde sloužil ještě jako pojízdný k rekreačním účelům.

Téhož roku byl převezen do Ostravy, v dílnách garáží na Hranečníku opraven do provozního stavu ostravské městské hromadné dopravy sedmdesátých let a označen evidenčním číslem 1227.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.

Sdílejte článek