LEGENDY MHD
22/08/2018 Jaroslav Baďura

Legendární vlečka. V Ostravě s nimi jezdily dokonce i trolejbusy

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Jedním ze způsobů vedoucích ke zvětšení kapacity autobusové a trolejbusové dopravy bylo v minulosti používání přívěsů.

Soupravy autobusů s přívěsy patřily v té době k dennímu obrázku našich silnic a vedle běžného nasazení na mnoha linkách ČSAD bylo možno se s nimi setkat i v městské hromadné dopravě.

Zajímavostí však bylo použití přívěsů v trolejbusové dopravě, kde však nedošlo k tak hromadnému rozšíření jako u autobusů. Největší rozvoj tohoto druhu dopravy nastal v Plzni a tehdejším Gottwaldově, kde byly trolejbusové soupravy v provozu až do první poloviny sedmdesátých let.

Také ostravský dopravní podnik se krátce pokoušel jít touto cestou při řešení vysokých přepravních nároků v trolejbusové dopravě počátkem šedesátých let. Po dobrých zkušenostech bylo po vzoru autobusů přistoupeno i zde k zavedení provozu s přívěsy.

Byly vyčleněny čtyři trolejbusy Škoda 8 Tr čísel 42, 43, 45 a 47 a k nim tři nové přívěsy typu B 40 vyrobené ve Středočeských strojírnách ve Vodochodech, které obdržely čísla 139 až 141.

Trolejbusové soupravy byly nasazovány od jara 1961 na nejzatíženější lince číslo 55 ze Smetanova náměstí do Hrušova. Provoz s přívěsy však působil provozní potíže, a tak byl po necelých dvou letech počátkem roku 1963 ukončen a všechny tři přívěsy převedeny do autobusové dopravy.

Po zařazení trolejbusu Škoda 8 Tr do sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava se zrodila myšlenka dokumentovat celou trolejbusovou soupravu i s přívěsem B 40.

Jelikož se nepodařilo zajistit žádný dochovaný přívěs z ostravské městské hromadné dopravy, byl do sbírky historických vozidel renovován přívěs B 40, získaný od zemědělců z Libčan u Hradce Králové a původně pravděpodobně sloužící u ČSAD.

Jeho velmi náročná oprava byla dokončena v roce 2002 a svou premiéru měl v témže roce o květnových oslavách 50 let ostravských trolejbusů.

Přívěs B 40 ve sbírce historických vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. dokumentuje jednu z minulých forem zdolávání vysokých přepravních nároků.

Určen je především do soupravy s trolejbusem Škoda 8 Tr číslo 29II, se kterým dokumentuje období počátku šedesátých let, avšak může být provozován i jako silniční vozidlo v soupravě s historickým autobusem.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.

Sdílejte článek