Společnost
16/03/2020 Petr Broulík

​Kvůli tetřevům skončí dvě stezky na Travný. Zmizí i turistické značky, které tam vedly

"Vážení návštěvníci Beskyd, z důvodu obnovení populace tetřeva hlušce a zvýšené druhové ochrany chráněných druhů živočichů budou turistické značky na vrchol Travný zrušeny od prvního května." Cedule s tímto textem se objevily na vývěsních plochách obce Morávka.

V horských partiích Beskyd, především nad údolím Morávky, se totiž ochranáři rozhodli vytvořit klidné místo pro vzácné a chráněné tetřevy. Už několik let se je snaží odchovávat a vypouštět do přirozeného prostředí. Proto se lesníci, ochranáři i zástupci obcí rozhodli, že některé turistické stezky v místech, kde tetřevi v Beskydech hnízdí, vymažou z map.

Ne však doslova. Značkaři z Klubu českých turistů (KČT) odstraní turistické značky ze stromů či míst, kudy po nich turisté chodí. A postupně se budou vydávat mapy bez těchto tras.

„Třeba veřejná mapa u nás v obci už je vybledlá a chystáme na příští rok novou, tak na ní už ony trasy nebudou. Ale informace o změnách budeme podávat v informačním centru, máme natištěny malé mapky a KČT a Lesy ČR o tom informují také. Na webových stránkách je rovněž dostatek odkazů,“ říká pracovník obecního úřadu Petr Bujok.

Předseda KČT oblast Moravskoslezská Petr Holuša řekl, že pokud je to rušení tras z důvodu ochrany přírody, nezbývá turistům, než to respektovat.

„Nejsme majiteli lesa a musíme respektovat přírodu a také vlastníky pozemků, na kterých značíme. Vždy se snažíme najít adekvátní náhradu rušené trasy. Značení turistických tras je pokračování v tradici našich předků, na kterou jsme náležitě hrdi. Máme propracované principy a pravidla, které respektují přírodu a bezpečný pohyb v horách a nejenom tam,“ říká Petr Holuša.

A dodává, že na druhé straně jsou turisté vděčni za návrat každého ohroženého zvířete do přírody. „Musí to ale nastat uváženě, aby tento návrat nezpůsobil jiné komplikace v biotopu,“ míní šéf KČT Moravskoslezské oblasti.

Místostarosta Morávky Štěpán Bystřičan dodává, že určitou náhradou za zrušené trasy může pro turisty být nová odbočka ze žluté trasy. „Ta vede z Lipového na Ropici a na stezku v délce 1, 8 kilometrů na Zajičorku, kde nacisté vypálili za války usedlost, ve které se ukrývali partyzáni, a na místě se zachovaly sklepy,“ říká místostarosta Morávky.

Od prvního května už tak turisté nenajdou v přírodě na cestách dvě turistické značky, a to modrou a zelenou. Zatím po dobu pěti let.

„Kompletně tak zmizí část zelené trasy od centra obce přes Travný na Visalaje a modrá turistická trasa z Pražma na vrchol Travného zmizí celá. Na Morávce zůstane bez zásahu žlutá trasa kolem přehrady a z Visalají se bude dát dojít po zelené na Plato a odtamtud dolů po žluté na Krásnou,“ říká Petr Bujok z obecního úřadu Morávka.

„Odchovna tetřevů je právě na Krásné a teritorium tetřevů se rozkládá na svazích Travného nad Morávkou. Lidé tam také třeba teď v zimě stopy tetřevů ve sněhu občas pozorují.“

Právě na Travném podnik Lesy České republiky každoročně ptáky z nedaleké tetřevny vypouští. Odchovnu tetřevů vybudoval v obci Krásná před pěti lety. Od té doby vypustil do volné přírody téměř třicítku chráněných ptáků. K tomu slouží voliéry přímo na kopci Travný.

Představitelé obce předpokládají, že „vymazání“ značek nebude velkým problémem. „Z velké části už tomu pomohl i kůrovec, řada stromů, kde byly turistické značky, už neexistuje. Spíš to bylo opačně, že KČT musel ty značky malovat na jiné stromy, protože původní už nejsou,“ říká Štěpán Bystřičan, místostarosta obce Morávka.

Obci zrušení turistických tras na Travný příliš nevadí, představitelé vedení Morávky už totiž několik let pozorují, že návštěvnost nejen hor nad jejich údolím neúměrně narůstá.

„Z Beskyd se stala jedna velká tělocvična a je potřeba vytvořit místa, kde by mohl být větší klid pro zvěř a další živočichy. Travný se ostatně nezavře tak jako se například uzavřela pro vstup turistů Kněhyně. Travný má být pořád běžně přístupný, jen tam nebudou turistické značky, což na některé lidi funguje. Prostě se nevydají mimo turistickou trasu. Obyvatelé Morávky však cesty na Travný dobře znají, a že na nich nebude značka, jim asi nebude moc vadit. Ochranáři předpokládají, že tam nebudou chodit hlavně masy dojíždějících turistů,“ míní místostarosta obce Morávka.

A jak a kdy budou značkaři turistické značky likvidovat? Nejprve značkaři odpověděli velmi stručně. „Zatřou se zastírací barvou. Zrušení značek v oblasti Travného proběhne během dubna,“ zněla odpověď od značkařů. Předseda KČT oblast Moravskoslezská Petr Holuša ji doplnil.

„Zastírací barvu a její odstín volíme tak, aby se co nejvíce přiblížil k barvě objektu nebo stromu, na kterém je značka namalována. Postupujeme například tak, že oparně odřeme kůru borovice. Pokud to nepůjde bez poškození kůry, tak zatřeme značku namíchaným odstínem hnědé barvy. Na světlejších objektech použijeme hnědou nebo plus šedivou. Pokud je značka na plotu, domu nebo okapu, snažíme se o domluvu s majitelem. Pokud je značka jako samolepka, tak ji sundáme a zase se domlouváme s majitelem,“ vysvětluje Petr Holuša.

Jak dlouho bude odstraňování turistických značek trvat? „Průměrným standardem při zatírání nebo značení nových tras je asi šest kilometrů trasy za den. Zatím jsme nestanovili, kdy budeme značky v oblasti Travného odstraňovat, je to závislé od časového prostoru značkaře a v závislosti na počasí. Značkaři jsou dobrovolníci. Dohodli jsme pouze orientační termín v dubnu,“ říká Petr Holuša a dodává, že to není poprvé, kdy se zvažuje o rušení turistických značek v Beskydech.

„Vím o momentálním případu v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde je takovýto požadavek od chatařů. Žádají, ať nevedeme modrou značku ze Skalky přes chatovou osadu. Momentálně to řešíme,“ řekl předseda KČT oblast Moravskoslezská Petr Holuša.

Sdílejte článek