Proměny kraje
31/07/2020 Petr Broulík

Kraj s průmyslníky plánuje, jak získat a investovat 150 miliard korun

​Významní průmyslníci a podnikatelé dnes dopoledne projednali na Krajském úřadě s vedením Moravskoslezské kraje, jak získat v příštích měsících a letech peníze z Evropské unie na projekty, které pomohou při nelehké transformaci průmyslového regionu na takzvanou „zelenou“ ekonomiku.

Představitelé sedmi velkých podniků z Moravskoslezského kraje, které se dnešního setkání zúčastnily, podepsali společnou deklaraci o podpoře transformace kraje k nízkouhlíkové a zelené ekonomice.

Společnou deklaraci podepsaly společnosti Al Invest Břidličná, tedy skupina MTX Group, dále Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Třinecké železárny – Moravia Steel a Vítkovice Steel.

Moravskoslezský kraj by díky této spolupráci průmyslníků, kraje a státu mohl získat až 150 miliard korun.

Firmy, které podepsaly dohodu, zaměstnávají dohromady v současnosti v kraji více než 25 tisíc lidí a vytvářejí roční obrat v součtu více než 116 miliard korun.

„Jsou to tedy všechno velké firmy, které sázejí na to, že budou muset být do budoucna zelené. Tedy s minimem emisí. Musejí se věnovat uhlíkové neutralitě, digitalizaci a inovacím, které přijdou. My jim k tomu chceme pomáhat a máme už k tomu i dnes připravené projekty,“ řekl hejtman Ivo Vondrák, který iniciativu velkých průmyslových firem v kraji dnes podpořil.

Miliardy by měly změnit kraj

Firmy chtějí společnými návrhy a projekty na snížení emisí, nízkouhlíkové inovace a v oblasti cirkulární ekonomiky přispět k odolnějšímu, technologicky vyspělejšímu kraji a podpořit zaměstnanost.

„Miliardy, které máme možnost získat, bychom chtěli využít k transformaci a změně tohoto kraje, ale samozřejmě se chceme věnovat i našemu průmyslu, který bude na tyto změny reagovat a zůstane v budoucnu součástí kraje,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Konkrétnější obrysy možného využití těchto evropských miliard přiblížil náměstek hejtmana pro chytrý region Jakub Unucka.

„Cílem je použít evropské peníze jak na změnu energetiky, tak třeba na změnu vytápění domácností. Pokud by vše vyšlo, tak bychom v roce 2030 nemuseli mít žádný komín, který čmoudí, a veškeré vytápění by bylo čisté. Na to bychom tyto evropské peníze z nových zdrojů použili a tím by se tato zelená ekonomika dotkla zcela určitě i obyčejného občana. Protože dnes není největším znečišťovatelem průmysl. Ukázalo se to třeba i v době covidové, kdy všichni lidé seděli doma a topilo se jak o život. A bylo to znát ve vzduchu,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Jindy už nebude taková šance

Dodal, že kraj musí využít tyto evropské peníze z nových zdrojů právě teď.

„Protože už tu po roce 2030 nebudou. Proto je naším cílem do této snahy zapojit firmy velké i malé a využít těchto možných zdrojů k tomu, aby kraj byl čistější. Tyto peníze by se určitě daly použít kromě útlumu těžby třeba i na rekultivaci a revitalizaci utlumených dolů. A pokud je nepoužijeme teď, tak dopadneme jako Ostramo Vlček nebo cokoliv jiného, co trvá vyřešit desítky let. A musíme spolu se státem, vládou a průmyslníky koordinovaně řešit, co s některými částmi průmyslové krajiny dál. Jestli na ní budou třeba cyklostezky nebo průmyslové zóny. To se opravdu musí rozhodnout už teď a evropské peníze, které na to od příštího roku budou, k tomu použít. Jindy už nebude šance,“ řekl Jakub Unucka.

U projednávání a podepsání této „krajské Zelené dohody“ byl i náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha

„Už jsme konzultovali konkrétní projekty. Jsem rád, že kraj je takto připravený a my na tyto projekty najdeme zdroje. Posuneme Moravskoslezský kraj dál,“ řekl Marian Piecha.

Bývalé doly ostravské zóny mají obrovský potenciál

Dodal, že Moravskoslezský kraj má šanci například na podporu z nových programů projekty týkající se útlumů těžby uhlí a produkce oceli.

„Diskuse o nich nejsou předčasné, k těmto změnám dojde a musíme se na ně připravit. Obrovský potenciál mají ostravské průmyslové zóny v místech bývalých dolů, chtěli bychom na ně dostat v rámci nových projektů nové investory, kteří by tu zaměstnali nové lidi. Dnes jsme se hlavně bavili o penězích z fondu Spravedlivé transformace, tedy penězích určených evropskou komisí přímo pro projekty přechodu od uhlí k novějším technologiím. Vše se má rozběhnout na počátku roku 2021 a my na to musíme být připraveni. Dnes jsme se bavili třeba o konkrétních projektech brownfieldů, které by se tady daly využít v průmyslové zóně,“ řekl Marian Piecha.

Kraj chce podnikům při přípravě projektů pomáhat

O významnou finanční podporu od Evropské unie si budou moci říci podniky, kterých se týkají emisní povolenky. Kromě kvalitních projektů však budou potřebovat také doporučení kraje. Právě kvůli tomu se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje průmyslníci s jeho představiteli a zástupcem ministerstva průmyslu sešli.

„Průmyslové podniky čekají při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku opravdu velké investice. Proto uvítaly nabídku Evropské unie, která upravuje podmínky čerpání dotací tak, aby si na ně soukromé firmy mohly sáhnout. Ovšem aby peníze, které jsou na tyto projekty vyčleněné, nepropadly, bude nutné rychle přijít s kvalitními projekty. Proto jsme průmyslníkům nabídli při jejich přípravě pomocnou ruku,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že kraj firmám a velkým podnikům nabídne spolupráci v podobě konzultací a určení vhodného zdroje a ve vybraných případech i při samotné přípravě projektů. Kvalitní projekty pak kraj doporučí k financování.

Dohoda mezi průmyslníky stojí na slovech chlapů. To je více než jakékoliv smlouvy

Průmyslníci iniciativou navazují na závěry Pařížské dohody a cíle takzvané Zelené dohody pro Evropu, schválené Evropskou komisí. Současně chtějí řešit dopady na ekonomiku zapříčiněné pandemií COVID-19, ekonomiku rychle nastartovat a obnovit.

„Nebezpečí klimatických změn pro planetu si uvědomujeme. V našich průmyslových firmách jsme připraveni na postupné snižování produkce skleníkových plynů. Přestože transformace našich podniků bude náročná a nákladná, vnímáme ji jako správnou cestu k zajištění udržitelné nízkouhlíkové ekonomiky,“ uvedl iniciativu Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Dodal, že jeho podnik připravuje v současnosti projekty, které výrazně sníží CO2. „Do roku 2030 bychom chtěli snížit emise CO2 na čtyřicet procent množství vypouštěného v roce 1990,“ dodal Jan Czudek.

Upozornil, že dnes podepsaná dohoda velkých průmyslových podniků stojí na dobrovolném přístupu hlavních představitelů těchto společností. „A je to na chlapském slově všech jejích ředitelů. Ale já myslím, že je to mnohem důležitější než jakákoliv podepsaná smlouva,“ dodal Jan Czudek.

Hejtman: Je to Zelená dohoda pro Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je jedním z jednačtyřiceti evropských regionů, jejichž ekonomika je na uhlí a fosilních palivech nejvíce závislá. Kraj je součástí takzvané Platformy pro uhelné regiony v transformaci, schválené Evropskou komisí v roce 2017.

Nově začne Evropská unie podporovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice v uhelných a uhlíkově intenzivních regionech prostřednictvím tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci, který disponuje pro EU částkou 17,5 miliard EUR.

„Vnímám to jako Zelenou dohodu pro Moravskoslezský kraj. Ochota tradičních průmyslových firem se modernizovat a snižovat svou uhlíkovou stopu je pro kraj výborná zpráva, protože právě průmysl formoval náš kraj. Věřím, že průmyslovým krajem budeme i nadále, a to i bez závislosti na uhlí a fosilních palivech,“ podpořil iniciativu průmyslníků hejtman Ivo Vondrák.

Předsedou iniciativy je Jan Czudek z Třineckých železáren, místopředsedou David Bečvář, ředitel a místopředseda představenstva Al Invest Břidličná. Iniciativa je podle jejích představitelů otevřená zájmu dalších průmyslových holdingů a firem, které smýšlejí obdobně.

Zdroje, z kterých miliardy mohou do kraje přitéct

Celkově by do Moravskoslezského kraje mohlo „natéct“ až 150 miliard korun. Z Fondu pro spravedlivou transformaci by kraj mohl získat až 45 miliard korun, z nového Modernizačního fondu by si mohl „urvat“ dalších 15 miliard a z tradičních operačních programů až 70 miliard korun. Další peníze kraj získá díky dodatečné podpoře s vazbou na pandemii koronaviru.

A jaké vzniknou zdroje pro čerpání peněz v kraji?

Fond pro spravedlivou transformaci – toto bude samostatný operační program, který využije prostředky z nově vzniklého Fondu pro Spravedlivou transformaci. Tyto finance budou určené pro tři uhelné kraje v republice a operační program tohoto fondu bude řídit Ministerstvo životního prostředí.

Česká republika může podpořit projekty za zhruba 90 miliard korun a Moravskoslezský kraj má ambici vyčerpat z programu minimálně polovinu.

Podporované oblasti v tomto programu jsou například tyto: podpora malých a středních podniků (včetně start-upů), zakládání nových firem skrze podnikatelské inkubátory a konzultační služby, investice do výzkumu a inovací, investice do technologií pro čistou energii, snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost a obnovitelnou energii, digitalizace, regenerace a dekontaminace území, prevence vzniku odpadu, omezování objemu odpadu, možnosti rekvalifikace zaměstnanců, podpora uchazečů při hledání zaměstnání, nízkouhlíková mobilita

Dalšími zdroji budou Modernizační fond a rychlé peníze s vazbou na COVID-19

Vznikne také nový fond financovaný z dražeb emisních povolenek, které platí průmyslové podniky produkující emise skleníkových plynů. Všechny regiony České republiky z něj do r. 2030 mohou čerpat 120 miliard korun. Moravskoslezský kraj má ambici vyčerpat až 15 miliard korun

Podporované oblasti: modernizace teplárenství, nové zdroje v energetice, snižování energetické náročnosti objektů a provozů, snižování emisí skleníkových plynů, podpora čisté mobility, komunitní energetika v obcích, modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků

Třetím zdrojem pro průmyslníky v Moravskoslezském kraji budou nové rychlé peníze s vazbou na COVID-19

Česká republika získá dodatečné rychlé zdroje, které musí utratit do roku 2023. Evropská unie bude projekty spolufinancovat až do 100 procent. Prostředky budou směřovat na projekty v oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, kybernetické bezpečnosti, bezpečné cyklodopravy a sociálních služeb

Náměstek Piecha: Očekávám od firem v kraji podněty

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha upozornil, že je nejvyšší čas začít intenzivně připravovat projekty k získání těchto peněz, protože jen ty opravdu kvalitní a smysluplné podporu získají.

„Ale podmínky čerpání se naštěstí teprve vyjednávají, proto očekávám od firem v Moravskoslezském kraji podněty, jaké nastavení podmínek by uvítaly, aby bylo reálné finance opravdu získat,“ řekl náměstek ministra průmyslu.

A dodal, že je rád, že mohl zástupcům průmyslových podniků z Moravskoslezského kraje jednotlivé možnosti podpory představit. Region bude podle něho mít k dispozici opravdu nemalé zdroje a pro firmy to bude velká příležitost a zároveň důležitá výzva.

Piecha ocenil i shodu podniků na aktivním přístupu v přechodu na čistou energii, kterou vyjádřily založením Iniciativy průmyslníků na podporu transformace Moravskoslezského kraje a podpisem společné deklarace.

Sdílejte článek