Proměny kraje
27/04/2019 Jan Smekal

Kaple v Oticích může opět sloužit svým účelům. Při požehnání ji zaplnili místní

Kaple Zvěstování Panny Marie v Oticích představuje dominantu malé obce na Opavsku. V sobotu 27. dubna začala opět sloužit místním obyvatelům, když se ji dostalo slavnostního požehnání po rekonstrukci.

Ani pochmurné počasí neodradilo místní obyvatele, kteří zaplnili nově opravenou kapli v centru Otic. Mnozí museli dokonce zůstat venku, protože uvnitř už nebylo místo.

„Vůbec jsem nečekal, že se ve funkci starosty dočkám takové události, jako je znovu svěcení, žehnání kapli. Vedle mnoha dalších obřadů patří mezi ty, u kterých jsem nevěřil, že se mi je poštěstí zažít,“ uvedl starosta Otic Vladimír Tancík, podle kterého je nesmírně důležité, že se povedlo kapli opravit.

„A to jak pro budovu jako takovou, tak pro život v obci. Vrátila se totiž do provozu budova, kterou využívá ke svým účelům řada našich občanů,“ pokračoval.

Největším problémem byl neznámý stav objektu. „Ostatně tak tomu bývá u každé rekonstrukce. Tady to bylo o to horší, že v minulosti se jakékoli úpravy dělaly bez projektových dokumentací, tedy bez jakýchkoli odkazů a záznamů. Spoustu věcí jsme tak zjišťovali za provozu,“ přiblížil Tancík.

Otický starosta věří, že nyní má obec památku zachráněnou na další stovky let. „Jde o naši dominantu stojící v centru obce. Teď je krásnější. Měla by sloužit svému účelu. Jednak pro věřící a myslím si, že by se tady mohl uspořádat i nějaký koncert zdejšího ženského pěveckého sboru,“ míní Tancík.

Slavnostního požehnání restaurované kaple se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

„Jsem rád, že Moravskoslezský kraj začal více podporovat obnovu památek. Nejen církevních, ale také světských a industriálních. Jasně jsme si řekli, že to bude jedna z našich priorit. Projevilo se to také v penězích, kde jsme výrazně zvýšili rozpočet z 340 milionů na 860 milionů korun,“ poznamenal Lukáš Curylo.

„Po dvou a půl letech, kdy se začaly postupně realizovat jednotlivé projekty, tak kromě sakrálních staveb, Dolní oblasti Vítkovice, začínáme stavět i nové kulturní věci jako je muzeum v Kopřivnici, opravujeme Muzeum Těšínska či Karnolu v Krnově. Jednou z největších akcí, která se připravuje, je výstavba vědecké knihovny Černá kostka v Ostravě,“ popsal náměstek.

„V Oticích vidíme jeden z projektů, který jsme také velmi rádi podpořili. A sice opravu kaple Nanebevzetí Panny Marie. Malé sakrální stavby, jakými jsou kříže, boží muka a další, tvořily naši krajinu i v minulosti. Pokud jsou takové stavby zchátralé a pobourané, tak to svědčí o nějaké kulturnosti daného národa. Určitě je dobře, že se takové stavby obnovují. Ať už je člověk věřící či nevěřící, patří to k součástí naší civilizace,“ zdůraznil Curylo.

Historie kaple Zvěstování Panny Marie v Oticích
Kaplička byla postavena v roce 1756 uprostřed tehdejší návsi. O její vybavení se postaral opavský správce Jan Schwarz, který ve své poslední vůli přispěl nemalým obnosem na výstavbu oltáře a vnitřní výzdobu kaple.

Další dominantou je obraz představující Zvěstování Panny Marie, co by dar arcivévody Maxmiliana velmistra německého řádu.

Původní severní vchod s dřevěnou předsíní byl roku 1838 přemístěn na jižní stranu, kaple byla zvětšena a postavila se nová věž. O téměř šedesát let později došlo k dalším značným opravám. Ze získané sbírky byl postaven nový oltář, položena nová dlažba, dveře, okna, svícny a další. V kapli se kromě jiného začaly odbývat školní mše a svatby.

V roce 1756 dala obec svůj slib udržovat kapli na věčné časy.

Sdílejte článek