Proměny kraje
01/11/2018 Jan Smekal

​Kaly z Vratimova jsou pryč. Místním se bude lépe dýchat

Dlouhou dobu trápil obyvatele Vratimova zápach z kalů v areálu bývalých papíren. Nikdo se k nim však nehlásil. Přesto, že je tento případ i předmětem soudních sporů.

Nyní si mohou obyvatelé Vratimova a okolí oddechnout. Veškerý nebezpečný odpad je už pryč. Teď se ještě bude kontrolovat zemina.

„Mám radost, že je to tady uklízeno. Není tu sice tak čisto, že by se odtud dala lízat smetana, ale to ani nebylo v plánu. Od srpna do konce října bylo odvezeno 7400 tun. Dvě třetiny už jsou termicky zpracované, zbytek se ještě spálí do začátku příštího roku,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že se vydařil plán odstranit tuto ekologickou zátěž v takto krátkém čase. „Jsem rád za spolupráci se všemi zúčastněnými,“ dodal.

Největším problémem byl podle Vondráka fakt, že se k nebezpečnému odpadu nikdo neměl. Proto tady ležel tak dlouhou dobu.

„Především se k tomu nemělo město Vratimov, byť šlo o zátěž, která obtěžovala jeho občany. Stále se vedou soudní spory o tom, kdo za to může, kdo za to nemůže. Soudním sporem se ještě nevyřešilo, aby se odpady odvezly, takže jsme se rozhodli využít toho, že byla dobrá vůle na straně ministra, na straně státního fondu životního prostředí, který nám poskytl dvaatřicet milionů. Jako kraj jsme poskytli dalších osm na to, aby se odpad odvezl,“ popsal s tím, že klíčové je, aby na místě bylo čisto. „Určitě je důležité i to, kdo za to může, ale zdraví lidí je důležitější.“

Kontrolního dne ve Vratimově se kromě představitelů Moravskoslezského kraje zúčastnil také Lubomír Jati, manažer speciálních projektů společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.

„Na lokalitě bylo deponováno 7400 tun materiálu, který pocházel původně z ostravských lagun. Tady se navážel a promíchával se s černouhelným prachem a vápnem na takzvané alternativní palivo. Odpad tady potom zůstal a bylo důležité ekologickou zátěž odstranit,“ přiblížil Jati.

„Zajišťovali jsme odstraňování veškerého odpadu tady z lokality. Asi 5500 tun šlo do tlakové plynárny Vřesová, a asi 1800 tun do spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě,“ pokračoval.

Hlavní cíl projektu, kterým bylo odstranění odpadu jako takového, tato společnost podle jeho slov splnila. A to v řádném termínu do 31. října.

„Dnes tady proběhlo vzorkování podloží, odebralo se pět směsných vzorků, budou se sledovat stanovené parametry a na základě výsledků se vyhodnotí, jestli je lokalita ekologicky čistá nebo jestli bude třeba tady provádět ještě další ekologický zásah,“ řekl s tím, že následné kroky už by však nebyly součástí tohoto projektu, ale dalšího s novým financováním.

Vzorky, které byly během posledního kontrolního dne odebrány, bude zpracovávat akreditovaná laboratoř ALS Czech Republic. Odborný posudek bude k dispozici nejpozději koncem listopadu, kdy se ukáže, zda budou nebo nebudou nutné další sanační kroky.

„Budeme analyzovat organicky vázané halogeny, ropné látky,“ doplnila Michaela Sotorníková z akreditované laboratoře ALS Czech Republic.

Další ekologickou zátěží Moravskoslezského kraje jsou ostravské laguny. „Věřím, že bude dodržen termín a všechno bude vyvezeno k 22. prosinci letošního roku. Je to pochopitelně zátěž, která je daleko komplikovanější než ta, kterou jsme řešili ve Vratimově,“ podotkl hejtman Moravskoslezského kraje. „Plán se týká rekultivací míst, které tady zůstávají po těžbě, kdy tady těžba uhlí drtila veškerou ekonomiku kraje, takže těch projektů bude více,“ uzavřel Vondrák.

Sdílejte článek