Komentáře
12/12/2023 Lukáš Kubík

Investování Lukáše Kubíka. Strach a chamtivost: emoce, které ovlivňují nejen vaše investiční rozhodnutí

Grafika: Magazín PATRIOT

Každodenně se setkávám s klienty, kteří se pod tíhou inflace a strachu ze znehodnocení jejich úspor a majetku vrhají do náručí firem a nástrojů, kterým by se v době střízlivé ekonomické situace zajisté vyhnuli.

Naskakují do různých forem podvodných investičních operací v podobě různých dluhopisových ponziho schémat a stahují si aplikace od neznámých firem s nejasným původem, naprosto nulovým dohledem, natož nějakou ochranou spotřebitele. Snaží se za každou cenu svůj majetek ochránit, nebo na této turbulentní době zázračně vydělat. Ano, dnes se budeme bavit o tom, jak ovládnout dvě základní nebezpečné emoce – strach ze ztráty a stará „dobrá“ chamtivost.

Strach ze ztráty tzv. Fear of loss

Strach ze ztráty představuje jednu z nejběžnějších emocí spojených s investováním. Je to ten pocit, kdy vidíte, že hodnota vašich investic klesá, vy tak čelíte nepříznivým zprávám na trhu a máte tendenci reagovat impulzivně.

Jako investor byste si ale měli v kaž­dém případě informace ověřovat a svá rozhodnutí konzultovat s odborníky. Příkladem mohou být zástupy investorů, kteří v dubnu 2020 po nástupu koronavirové pandemie prodali, co měli, protože uvěřili, že se už z toho celý svět nikdy nevzpamatuje. Podívejme se ale, kde jsou trhy dnes.

Vedle toho se najdou klienti, kteří již několik let neočekávají nic jiného, než že se celý systém zhroutí. Ti proto raději všechny svoje peníze investují do jedné jediné komodity s vidinou, že právě ta je zachrání. Vždyť zlato je přeci věčné!

Jiní si zase neumí představit bezpečnější investici, než jsou nemovitosti. Promluvte si o tom ale třeba s těmi, kteří měli veškerý svůj majetek v nemovitostech ve válkou zasažené Ukrajině.

A co ta chamtivost, tedy tzv. Greed?

Chamtivost je zase emoce spojená s touhou po vysokých ziscích nebo rychlém obohacení. Když vidíte, jak některé investice rychle rostou, může to vyvolat pocit chamtivosti. Vzbuzuje to ve vás pocit, že byste měli investovat či riskovat více, aby byla vaše odměna co největší.

Pod tlakem této emoce jsou lidé schopni kupovat dluhopisy od firem, které slibují zázračný rozvoj. Takové společnosti se přitom často opírají o výnosy, které plynou z napůjčovaných peněz od drobných, málo informovaných věřitelů. Tito „investoři“ si pak už málokdy položí otázku, proč si uvedené firmy nepůjčily v bance na nižší úrok a delší splatnost, když si jsou tak jisté svojí budoucností. Ve skutečnosti však do banky nejdou. Ptáte se proč? Nejspíše proto, že by tato instituce díky svým procesům ověřování a prověřování brzy pravděpodobně vyhodnotila, že je vše přesně naopak. Tedy že se dokáží prezentovat pouze laikům, kteří neumí číst ve výkazu zisku a ztráty a nejsou schopni rozkrýt složitou strukturu firemních holdingů.

Strach a chamtivost jsou přirozenými emocemi. Je ale důležité, abychom s nimi dokázali správně nakládat. Toho lze často dosáhnout tím, že máte jasný investiční plán a strategii, které dodržujete a současně s tím před každým investičním krokem provádíte racionální analýzu rizik a výnosů. Nezapomínejte ani na to, že byste měli mít vždy především realistická očekávání a chápat, že investování je dlouhodobá hra, kterou provází výkyvy.

Zásadní je najít si ověřeného investičního poradce, který má potřebné licence a prokazatelné dlouhodobé výsledky. Součástí jeho investiční strategie je diverzifikace, která spočívá v rozložení investic do různých aktiv nebo tříd aktiv s cílem snížit riziko a maximalizovat vaše potenciální výnosy.

Autor je oblastním ředitelem Broker Consulting

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama