Proměny kraje
15/05/2020 Jaroslav Baďura

Hotovo. Po dvou letech skončila rozsáhlá oprava Výškovických mostů

​Moravskoslezský kraj dokončil práce na jedné z největších dopravních staveb v regionu.

Po dvou letech skončila rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě. Po nové komunikaci budou moci auta jezdit od půlnoci na sobotu 16. května.

Naplno tu bude fungovat už nejen tramvajová, ale i autobusová doprava. Stavba bude sloužit také cyklistům, její součástí je nová cyklostezka.

„Jsem rád, že nás nezastavil ani koronavirus a stavební práce jsme dokončili i přes vyhlášení nouzového stavu. Byly to velmi náročné dva roky nejen pro stavebníky, ale i pro řidiče a cestující. A také pro lidi, kteří bydlí v této části Ostravy-Jihu. Děkuji za trpělivost a pochopení dopravních omezení a sníženého komfortu. Zato tu máme novou moderní dopravní tepnu, která nám bude dobře sloužit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že celkové náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba 325 milionů korun. Investiční podíl Moravskoslezského kraje (245,3 mil. Kč) byl z 85 procent hrazen z evropských dotačních fondů, 10 procent šlo z krajského rozpočtu a 5 procent z rozpočtu státu.

U Dopravního podniku Ostrava, který financoval část stavby nové tramvajové trati (79, 6 mil. Kč), projekt spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost Firesta.

„Rekonstrukce Výškovických mostů je největší investici Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury, a zároveň i nejsložitější. Zrekonstruovaný, téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) nyní vede po šesti nových mostech namísto původních čtyř, které byly ve špatném technickém stavu, a proto musely být zdemolovány. Slouží také cyklistům, jejich součástí je i cyklostezka,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

"Stavělo se nad velmi frekventovanou komunikací I. třídy, ulicí Rudnou, a elektrifikovanou železniční tratí, přitom jsme museli na mostech zachovat tramvajové spojení,“ popsal náměstek Kania. Předpokládá, že oproti původním plánům bude stavba levnější.

„Dá se říci, že oproti původnímu finančnímu předpokladu dojde při závěrečném vyúčtování k mírné úspoře v řádu milionů korun. Jsem rád, že se stavbu podařilo finančně udržet,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

„Dělali jsme maximum pro to, aby stavba co možná nejméně lidem otravovala život a komplikovala dopravu v jedné z největších a nejlidnatějších částí krajského města. V této části Ostravy-Jihu bylo velmi složité najít za frekventovanou Výškovickou ulici náhradní objízdné trasy. V určitých etapách, hlavně když se demolovaly staré mosty, bylo nutné úplně uzavřít nejen Výškovickou ulici, ale zavřít také Rudnou a železniční trať, které vedou pod ní. Zároveň jsme museli zajistit v této části městskou hromadnou dopravu a průjezd vozidel složek IZS. Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a shovívavost. A také disciplinovanost, díky které tu nedocházelo k nehodám a k vážným kolizím,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Sdílejte článek