Proměny kraje
29/07/2020 Jaroslav Baďura

Galimatyáš budov a stylů na Lysé hoře čekají změny k lepšímu

​Ikonický vrchol Beskyd by se brzy mohl dočkat zásadních změn.

Moravskoslezský kraj vyslyšel přání Klubu českých turistů, Správy CHKO Beskydy, starostů okolních obcí, zástupců Lesů ČR a dalších aktérů, kteří na Lysé hoře působí, a rozhodl se hledat způsob, jak citlivě zatraktivnit veřejná prostranství této turisty oblíbené dominanty.

První vize postupné proměny veřejného prostoru Lysé hory v atraktivní, přívětivé a funkční místo představili všem zainteresovaným architekti Zdeněk Liška a Václav Kocián z architektonického studia KLAR, které Moravskoslezský kraj v rámci připravované spolupráce oslovil. Dvojice v průběhu prezentace poukázala na problémy, se kterými se vrchol v současné době potýká.

„Lysá hora dnes není pouhým vrcholem, ale lze ji vnímat jako nahodile urbanizovaný celek několika budov, které zde byly realizovány v horizontu posledních 150 let. Každá stavba či parcela má svého majitele, což s sebou nese různorodost řešení mobiliáře, navigačního systému, reklamy a povrchů v přilehlých venkovních prostorech. Našim cílem bylo v úvodním setkání poukázat na problematiku a shrnout současný stav veřejných prostranství. Nastínit vhodná řešení pomocí referenčních příkladů v našich zeměpisných šířkách či ve světě,“ uvedl architekt Zdeněk Liška.

„Na závěr jsme představili priority. Jednou z nich je vize řešení prostoru kolem ‚hladicího‘ bodu, který je nejnavštěvovanějším místem na hoře a zasloužil by si důstojnou transformaci. V návrhu se inspirujeme kamennými zídkami nedávno přestavěné Ivančeny, řešíme nový vhodnější mobiliář a další záležitosti.“

Moravskoslezský kraj na setkání zastupoval náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, změny vrcholu Beskyd podporuje.

„Lysá hora je častým cílem turistů i obyvatel našeho kraje a zaslouží si změny, které povedou ke krásnějším výhledům do okolí a příjemnějšímu pobytu. Kraj je připraven podpořit změny, na kterých bude panovat shoda, a já osobně velmi vítám snahu o to, aby veřejný prostor na Lysé hoře ožil, zkrásněl, a hlavně dobře fungoval pro všechny, kteří na ni vyrazí,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Sdílejte článek