Společnost
10/03/2020 Jaroslav Baďura

Čeští úředníci jsou bílými vránami. Na dráze jsou Němci, psaly ostravské noviny 10. března 1913

Dne 10. března 1913 přinesly noviny Ostravský denník obsáhlý článek Počešťování c. k. severní dráhy v Přívoze.

Článek se zamýšlel nad národnostní rovnoprávností při obsazování pracovních míst na nádraží c. k. severní dráhy v Přívoze (m. č. Ostravy).

Jak list uvádí „…Čeští úředníci jsou bílými vránami, hlavně význačná místa jsou obsazena Němci. Ve skladišti a i v jiných odděleních s českými lidmi jedná se přímo hanebně.“

Zejména zásluhou úředníků a zřízenců severní dráhy držel v rukou také obecní správu německý živel a prováděl tak germanizační politiku zasahující do každodenního života obyvatel Přívozu.

Značnou nevoli přívozských Němců vyvolalo rozhodnutí vedení dráhy, že je v jejím zájmu, aby se němečtí úředníci podrobili zkoušce z češtiny.

Neboť jak noviny uvedly „…veliký kus tratě severní dráhy probíhá českými obcemi. V zájmu dráhy, v zájmu správného vykonávání služby je nutno, aby úředníci ovládali jazyk německý i český.“

Sdílejte článek