Společnost
27/05/2020 Jaroslav Baďura

Černá díra. Tento památník připomene oběti střelce v ostravské nemocnici

​Památník obětem loňské prosincové střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které zemřelo sedm lidí, vytvoří výtvarník Lukáš Dvorský.

Porotci soutěže, kterou město vyhlásilo v únoru, vybírali z šesti návrhů. Památník bude dokončen do 30. listopadu letošního roku, aby mohl být odhalen k prvnímu výročí tragické události, které připadá na 10. prosince 2020. Umístěn bude před budovou fakultní nemocnice.

Tři účastníci výtvarné soutěže byli osloveni přímo, další tři, porota vyzvala k vytvoření návrhů na základě jejich portfolií. Protože se jedna z původně oslovených umělkyň omluvila, byla nahrazena.

Do soutěže tak poslali své návrhy přímo oslovení umělci Jan Šnéberger a Matěj Frank. Na základě dodaných portfolií byli dále vybráni - tým Karel Filsak a Peter Demek, Přemysl Jurák, Lukáš Dvorský a další tým Petr Szyroki a Gabriela Maňáková.

„Hodnocení návrhů probíhalo v objektu Domu sester téměř celý den. Porotci během rozhodování dvakrát navštívili prostor před hlavním vstupem do fakultní nemocnice, kde bude památník vybudován. Při prohlídkách porota posuzovala pozitiva a negativa jednotlivých návrhů v závislosti na lokalitě. Hodnocena byla nejen výtvarná stránka a citlivý přístup k události, ale také finanční a technická náročnost provedení a údržby. Po dlouhé diskuzi jsme vybrali jako nejvhodnější k realizaci návrh Lukáše Dvorského. Ocenili jsme, že je přímočarý a nenásilnou formou vystihuje tragiku události,“ uvedl ředitel městského ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

Porota se jednoznačně shodla, že žádný z návrhů nemůže být bezvýhradně přijat, všechny vykazují dílčí koncepční nedostatky. Protože žádný z návrhů není realizovatelný bez úprav, porotci se jednohlasně usnesli, že neudělí první místo.

„Rada města schválila návrh poroty. Realizováno bude dílo, které má vůči okolí správně zvolené měřítko a je v dialogu se stávající sochou Vladislava Gajdy. Ta představuje slunce, zatímco památník evokuje černou díru, tedy "mrtvé slunce".

S autorem bude ještě projednáno dopracování detailů díla, například olemování včetně nápisů, a umístění, čímž může být zdůrazněn celkový účinek pietního místa,“ dodala resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Projekt na vznik pietního místa s památníkem ve veřejném prostoru u Fakultní nemocnice Ostrava iniciovalo město Ostrava a nemocnice, soutěž organizoval městský ateliér MAPPA, podílela se na ní také Ostravská univerzita. Částka na jeho realizaci nepřesáhne částku 1,8 milionu korun. Příspěvek na realizaci díla poskytne město Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Zasedání poroty se zúčastnili: děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski, ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity Jakub Ivánek, Tomáš Knoflíček z katedry teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity, Petra Vlachynská z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil, mluvčí Fakultní nemocnice Petra Petlachová, marketérka Fakultní nemocnice Hana Maiwaelderová a ředitel Střední umělecké školy Ostrava a šéfkurátor Galerie Dole Martin Mikolášek. Přizváni byli architekt Ondřej Turoň a vedoucí stavebního úřadu městského obvodu Poruba Eva Pospěchová

Sdílejte článek